Czyste powietrze

Systemy oczyszczania powietrza

Systemy oczyszczania powietrza

Od początku swojej działalności firma OTTO za swoją misję przyjęła techniczne wsparcie przemysłu w zakresie utylizacji zanieczyszczeń powietrza powstałych przy procesach produkcyjnych. Główny nacisk kładziemy na urządzenia do redukcji lotnych związków organicznych (LZO). Troska o redukcję szkodliwych substancji i zanieczyszczeń przedsiębiorstwa powinna być istotna nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale także dla lepszej wydajności energetycznej i zmniejszenia zużycia zasobów. Nasi specjaliści służą swoją wiedzą, doświadczeniem oraz doradztwem w zakresie technologii, która w przypadku Państwa inwestycji czy specyfiki procesów produkcyjnych będzie najwłaściwsza.

W projektowanych i dostarczanych technologiach oczyszczania powietrza kierujemy się zasadą optymalnego oraz indywidualnego doboru rozwiązania pod konkretne zapotrzebowania wraz z optymalnym zarządzaniem energią oraz maksymalnym wykorzystaniu ciepła odpadowego co powoduje, że nasze instalacje cechują niskie koszty ruchu, możliwość każdorazowego dostosowania ich pod wyszukane wymogi oraz kryteria naszych Klientów jak również możliwość przyszłej, łatwej rozbudowy.

Projektujemy urządzenia termicznego oczyszczania powietrza:

Urządzenia katalitycznego dopalania (KNV) – służą do oczyszczania powietrza odlotowego z procesów przemysłowych przy niskich temperaturach komory spalania. Katalizatory za każdym razem dobierane są indywidualnie do konkretnego przypadku zapotrzebowania. Przez zastosowanie wysokosprawnych płytowych wymienników ciepła możliwa jest eksploatacja urządzenia przy niskim stężeniu rozpuszczalników organicznych także bez spalania dodatkowego paliwa. Dopalacze katalityczne (Catalytic Oxidizers) stosowane są w wielu gałęziach przemysłu. Urządzenia te są znacznie mniejsze i lżejsze od ich termicznych odpowiedników, przez co wymagają stosunkowo niewielkiej powierzchni do zabudowy. Niewątpliwym atutem jest elastyczność w wyborze zasilającego systemu grzewczego. Poprzez zastosowanie nagrzewnicy elektrycznej, możemy wyeliminować emisję tlenków azotu NOx. Dzięki zastosowaniu katalizatora możliwe jest znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych instalacji przy zachowaniu bardzo wysokiej skuteczności oczyszczania powietrza. Katalizatory, dopalacze katalityczne wykorzystywane są najczęściej w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, a także we wszelkiego rodzaju malarniach.

Zastosowanie:

 • drukarnie z drukiem wklęsłym i fleksograficznym
 • przemysł chemiczny i farmaceutyczny
 • urządzenia lakiernicze oraz nakładania powłok
 • przemysł automotive

Cechy i zalety:

 • indywidualna konstrukcja i wygląd urządzenia
 • dla strumienia objętości powietrza do 5,000 Nm3/h
 • zastosowanie wypróbowanych (sprawdzonych) katalizatorów dla temperatur od 200 °C
 • stopień odzysku ciepła w urządzeniu do 85 %

Regeneracyjne dopalacze termiczne (RTO) – służą do oczyszczania powietrza odlotowego z procesów przemysłowych przy wykorzystaniu ceramicznych akumulatorów ciepła. Zastosowanie dopalaczy termicznych gwarantuje ekonomiczną eksploatację niezależnie od stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, także przy bardzo wysokich strumieniach objętości powietrza. Głównymi cechami charakterystycznymi regeneracyjnych dopalaczy termicznych RTO (Regenerative Thermal Oxidizers) jest ich wysoka sprawność termiczna, sięgająca nawet do 97% oraz skuteczność oczyszczania lotnych związków organicznych (redukcja LZO) do poziomu ponad 99%. Przez zastosowanie regeneracyjnego, ceramicznego akumulatora ciepła możliwa jest eksploatacja bez spalania dodatkowego paliwa już przy niskich stężeniach rozpuszczalnika na wlocie do urządzenia (tzw. proces autotermiczny). Bezpieczna, wytrzymała konstrukcja gwarantuje naszym klientom sprawdzoną technologię, której potrzebują, dostosowaną do indywidualnych warunków projektu. Przez zastosowanie regeneracyjnego, ceramicznego akumulatora ciepła (zasobnika ciepła) możliwa jest eksploatacja bez spalania dodatkowego paliwa już przy niskich stężeniach rozpuszczalnika na wlocie do urządzenia.

Zastosowanie:

 • wszystkie rodzaje produkcji emitujące lotne związki organiczne

Cechy i zalety:

 • dwu-, trzy- lub wielokomorowe urządzenia
 • dla strumienia objętości powietrza do 200,000 Nm3/h
 • stopień odzysku ciepła w urządzeniu do 97 %

Koncentratory zeolitowe, koncentrator LZO – urządzenia koncentracji lotnych związków organicznych w powiązaniu z wyżej wspomnianymi urządzeniami spalania KNV lub RTO – stanowią najbardziej ekonomiczną technologię oczyszczania powietrza odlotowego o dużym strumieniu objętości powietrza, ale o niskim stężeniu rozpuszczalników. W procesie oczyszczania obracający się rotor, wykonany z hydrofobowego zeolitu, adsorbuje zanieczyszczenia organiczne z powietrza odlotowego. Następnie zanieczyszczenia te zostają za pomocą gorącego powietrza desorbowane i doprowadzone do urządzenia dopalającego w celu ich utylizacji. Koncentratory zeolitowe, koncentratory LZO stosuje się głównie w przemyśle lakierniczym, produkcji półprzewodników oraz w przemyśle chemicznym.

Zastosowanie:

 • przemysł FRP
 • przemysł lakierniczy i produkcja półprzewodników
 • przemysł automotive

Cechy i zalety:

 • dla strumienia objętości powietrza od 15,000 Nm3/h
 • przy niskim stężeniu rozpuszczalników < 1 g/Nm3
 • przy niskiej temperaturze powietrza odlotowego < 40 °C
 • stosunek koncentracji zanieczyszczeń do 1:25

Oprócz urządzeń termicznego oczyszczania powietrza projektujemy i wykonujemy także wszelakie urządzenia, technologie i usługi towarzyszące:

 • urządzenia suchej filtracji pyłu (komory filtracyjne, automatyczne filtry patronowe, workowe, itp.)
 • układy wentylacji wyciągowej wykonane z kanałów stalowych spawanych łączonych kołnierzowo
 • układy bypass dla procesów przemysłowych
 • układy zabezpieczające urządzenia termicznego oczyszczania powietrza przed zbyt wysokim stężeniem lotnych związków organicznych na wlocie do urządzenia (LEL, ATEX, itp.)
 • audyty istniejących instalacji oczyszczania powietrza w celu poprawy sprawności ich działania
 • modernizacje istniejących instalacji oczyszczania powietrza
 • dobór oraz wymiana złoża ceramicznego w istniejących instalacjach dopalania termicznego
 • izolacje termiczne wysokotemperaturowe
 • emitory wolnostojące
 • odzyski ciepła do wszelakiego rodzaju medium (do powietrza, wody, oleju, pary, itp.)
 • układy kogeneracji umożliwiające produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem lotnych związków organicznych
 • wszelakiego rodzaju dokumentacje środowiskowe oraz dokumentacje pod pozwolenie na budowę

Wymiana złoża ceramicznego

Wymiana złoża ceramicznego nie musi być tajemnicą. Jako firma z bogatym doświadczeniem w produkcji i serwisowaniu urządzeń służących do oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (LZO), widzieliśmy już bardzo wiele. Nasza kadra inżynierska dokona analizy, doradzi i przygotuje ofertę, aby w sposób bezpieczny i szybki zrealizować zadanie usunięcia, utylizacji i wymiany na nowe istniejącego złoża ceramicznego z uwzględnieniem jego indywidualnego zastosowania. Efektywność termiczna dopalacza regeneracyjnego RTO jest uzależniona od parametrów i dobrej kondycji złoża ceramicznego (akumulatora ciepła), co przekłada się na konkretne oszczędności w zużyciu mediów po stronie Klienta. Regularny serwis RTO, połączony z fachową oceną poszczególnych komponentów dopalacza, zapewni brak nieplanowanych przestojów w procesie produkcji poprzez wieloletnią, bezawaryjną pracę instalacji oczyszczania powietrza.

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do skorzystania z naszej oferty.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty lub są zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu pod adresem: rzeszow@ottoindustries.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres siedziby i do rozliczeń

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres do
korespondencji

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności