Laboratorium

Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)

Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)

Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie Prawo ochrony środowiska, pojęcie dokumentu referencyjnego BAT oznacza dokument przyjmowany na drodze decyzji przez Komisję Europejską zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji przemysłowych. Konkluzje BAT są sporządzane dla określonych rodzajów działalności i dla tych działalności opisują między innymi stosowane techniki wraz z ich opisem i oceną przydatności oraz wielkości emisji do powietrza i wody wraz z zakresem, metodyką oraz częstotliwością monitorowania.
Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) służą przede wszystkich jako punkt odniesienia podczas ustalania warunków pozwolenia, dla instalacji objętych zakresem rozdziału II dyrektywy 2010/75/UE. Organy właściwe wydające pozwolenia zintegrowane, powinny tak określić dopuszczalne poziomy emisji, aby w normalnych warunkach eksploatacji nie występowały przekroczenia poziomów emisji związanych z najlepszymi dostępnymi technikami.

Wymagania dotyczące opracowania i wdrożenia planu zarządzania/gospodarowania odorami/zapachami, zostało ujęte w Decyzjach Wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), w odniesieniu do:

 • PRZETWARZANIA ODPADÓW (BAT 1 – plan zarządzania odorami)
  DECYZJA WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. Ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
 • WSPÓLNYCH SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW/GAZÓW ODLOTOWYCH I ZARZĄDZANIA NIMI W SEKTORZE CHEMICZNYM (BAT 1 – plan zarządzania odorami)
  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016 r. Ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
 • INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU I ŚWIŃ (BAT 1 – plan zarządzania odorami)
  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. Ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE)
 • PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, PRODUKCJI NAPOJÓW I MLECZARSKIEGO (BAT 1 – plan zarządzania odorami)
  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 r. Ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE)
 • OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, W TYM KONSERWACJI DREWNA I PRODUKTÓW Z DREWNA PRODUKTAMI CHEMICZNYMI (BAT 1 – plan zarządzania odorami)
  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/2009 z dnia 22 czerwca 2020 r. Ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi.
 • PRODUKCJI PŁYT DREWNOPOCHODNYCH (BAT 1 – plan gospodarowania zapachami)
  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2119 z dnia 20 listopada 2015 r. Ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji płyt drewnopochodnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE)
 • DUŻYCH PROJEKTÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA (BAT 1 – plan zarządzania zapachami)
  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 2021 r. Ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.)
 • SPALANIA ODPADÓW (BAT 1 – plan zarządzania odorami)
  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. Ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów.)

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty lub są zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu pod adresem: rzeszow@ottoindustries.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności