Pomiar strumienia objętości gazów odlotowych oraz stężeń i emisji składników gazowych

Pomiar strumienia objętości gazów odlotowych oraz stężeń składników gazowych jest kluczowym elementem monitorowania i kontroli procesów przemysłowych, mającym na celu ochronę środowiska oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami i regulacjami. Proces ten obejmuje szereg czynności, mających na celu precyzyjne określenie ilości oraz jakości gazów wydobywających się z instalacji przemysłowych, takich jak elektrownie, fabryki czy oczyszczalnie ścieków.

Badania z zakresu ochrony powietrza są pierwszym krokiem w kierunku zrozumienia i kontrolowania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Polegają one na określeniu ilości gazów wydostających się z konkretnego źródła w danej jednostce czasu, co jest podstawą do dalszej analizy emisji zanieczyszczeń. Następnie oznaczane są stężenia lotnych związków organicznych, w tym całkowitego węgla organicznego (TVOC) oraz odorowych, które są ważnym wskaźnikiem potencjalnego wpływu na jakość powietrza i zdrowie publiczne.

Pomiary takich substancji jak tlen (O2), dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla (CO), dwutlenek siarki (SO2) oraz tlenki azotu (NO), są niezbędne do oceny składu chemicznego gazów odlotowych. Techniki pobierania próbek, jak metoda aspiracyjna z zastosowaniem adsorbentu, pozwalają na efektywne zbieranie i analizowanie próbek gazów w celu oznaczenia stężenia indywidualnych gazowych związków organicznych. Takie podejście umożliwia nie tylko dokładne monitorowanie poziomów zanieczyszczeń, ale również ocenę skuteczności instalacji ochrony powietrza.

Instalacje do oczyszczania gazów odlotowych oparte na procesach dopalania, adsorpcji oraz absorpcji, są projektowane w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Skuteczność ich pracy jest kluczowym czynnikiem w minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko. Regularne monitorowanie i analiza wyników pomiarów pozwala na optymalizację procesów i wprowadzanie niezbędnych modyfikacji w celu spełnienia wymogów prawnych oraz ochrony zdrowia publicznego.

Podsumowując, pomiar emisji zanieczyszczeń do powietrza można ująć w kilku punktach:

  • Pomiar strumienia objętości gazów.
  • Pomiary substancji pyłowo-gazowych z instalacji przemysłowych (O2, CO2, CO, SO2, NO).
  • Pobieranie próbek do oznaczenia stężeń związków organicznych metodą aspiracyjną z zastosowaniem adsorbentu wraz z określeniem ich emisji.
  • Pobieranie próbek do oznaczania zanieczyszczeń odorowych z wyznaczeniem ich emisji.
  • Określenie skuteczność pracy instalacji ochrony powietrza opartych na procesach dopalania, adsorpcji, absorpcji.

Badania z zakresu ochrony powietrza

Każde urządzenie techniczne, niezależnie czy jest to samolot, samochód czy instalacja do oczyszczania powietrza, wymaga regularnych przeglądów oraz sprawdzeń w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia poważnych awarii. W przypadku instalacji ochrony powietrza konieczne jest przeprowadzenie badań z zakresu ochrony powietrza oraz emisji zanieczyszczeń, co wynika również z nałożonego obowiązku przez organ właściwy odpowiadający za ochronę środowiska. Regularnie wykonywane pomiary emisji pozwalają na prześledzenie zmian w funkcjonowaniu systemu oczyszczania powietrza oraz podjęcie działań zapobiegających powstawaniu awarii instalacji, co wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.

Laboratorium Badawcze OTTO świadczy profesjonalne usługi obejmujące badania z zakresu ochrony powietrza. Dzięki bezpośredniej współpracy działu laboratorium z działem projektowym oraz serwisem możemy wspierać Państwa zakłady na poziomie eksploatacji, oraz ewentualnej przebudowy nieefektywnie działających instalacji.

Zmiana technologii produkcji, używanych surowców, bądź produkowanego asortymentu może powodować konieczność modyfikacji istniejącego systemu oczyszczania powietrza. Jednakże dzięki pojawieniu się na rynku coraz to nowszych oraz bardziej ekologicznych substancji może się okazać, że zakład produkcyjny może znacząco obniżyć koszty poprzez optymalizację systemów oczyszczania powietrza. W celu rzetelnego podejścia do tematu, przed przystąpieniem do etapu projektowego, oferujemy przeprowadzenie audytu pomiarowego. Takowy audyt powinien obejmować wszystkie istotne źródła emisji oraz całość zmian zachodzących w procesie produkcyjnym.

Zakres działalności laboratorium obejmuje pomiary emisji całkowitego węgla organicznego – TVOC, pobieranie próbek indywidualnych związków organicznych, stężenia O2, CO, CO2, SO2, NO oraz badania olfaktometryczne (badania stężenia zapachowego, nazywanego również badaniem odorów). Z każdych przeprowadzonych badań laboratorium sporządza sprawozdanie zawierające informacje o strumieniu objętości gazów odlotowych, stężeniu mierzonych zanieczyszczeń oraz wyznaczeniu ich emisji do powietrza.

Wszystkie zlecone badania z zakresu ochrony powietrza wykonujemy w czasie ustalonym z Klientem, a sprawozdanie dostarczamy terminowo.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności