Pomiar strumienia objętości gazów odlotowych oraz stężeń i emisji składników gazowych

  • Oznaczenie stężenia związków organicznych, w tym oznaczenie stężenia oraz emisji całkowitego węgla organicznego (TVOC).
  • Pomiar strumienia objętości gazów.
  • Pomiary substancji pyłowo gazowych z instalacji przemysłowych (O2, CO2, CO, SO2 ,NO).
  • Pobieranie próbek do oznaczenia stężeń związków organicznych metodą aspiracyjną z zastosowaniem adsorbenta oraz emisja tych związków.
  • Pobieranie próbek do oznaczania stężenia indywidualnych gazowych związków organicznych oraz emisja tych związków.
  • Skuteczność pracy instalacji ochrony powietrza opartych na  procesach dopalania, adsorpcji, absorbcji.

Badania z zakresu ochrony powietrza

Każde urządzenie techniczne, niezależnie czy jest to samolot, samochód czy instalacja do oczyszczania powietrza, wymaga regularnych przeglądów oraz sprawdzeń w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia poważnych awarii. W przypadku instalacji ochrony powietrza konieczne jest przeprowadzenie badań emisji, co wynika również z nałożonego obowiązku przez organ właściwy odpowiadający za ochronę środowiska. Regularnie wykonywane pomiary emisji pozwalają na prześledzenie zmian w funkcjonowaniu systemu oczyszczania powietrza oraz podjęcie działań zapobiegających powstawaniu awarii instalacji, co wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.

Laboratorium Badawcze OTTO świadczy profesjonalne usługi w zakresie badań emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dzięki bezpośredniej współpracy działu laboratorium z działem projektowym oraz serwisem możemy wspierać Państwa zakłady na poziomie eksploatacji, oraz ewentualnej przebudowy nieefektywnie działających instalacji.

Zmiana technologii produkcji, surowców, bądź produkowanego asortymentu może powodować konieczność modyfikacji istniejącego systemu oczyszczania powietrza, jednakże dzięki pojawieniu się na rynku coraz to nowszych oraz bardziej ekologicznych substancji może się okazać, że zakład produkcyjny może znacząco obniżyć koszty poprzez optymalizację jednostki oczyszczania powietrza. W celu rzetelnego podejścia do tematu, przed przystąpieniem do etapu projektowego, oferujemy przeprowadzenie audytu pomiarowego. Takowy audyt powinien obejmować wszystkie istotne źródła emisji oraz całość zmian zachodzących w procesie produkcyjnym.

Zakres działalności laboratorium obejmuje pomiary emisji całkowitego węgla organicznego –  TVOC, pobieranie próbek indywidualnych związków organicznych, stężenia O2, CO, CO2, SO2, NO oraz badania olfaktometryczne (badania stężenia zapachowego, nazywanego również badaniem odorów). Z każdych przeprowadzonych badań laboratorium sporządza sprawozdanie zawierające informacje o strumieniu objętości gazów odlotowych, stężeniu mierzonych zanieczyszczeń oraz wyznaczeniu ich emisji do powietrza.

Wszystkie zlecone badania wykonujemy w terminie ustalonym z Klientem, a sprawozdanie z badań dostarczamy terminowo.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności