SERWIS

Obsługa serwisowa

Obsługa serwisowa

Oferujemy kompleksową obsługę serwisową indywidualnie zaprojektowanych oraz nowoczesnych systemów i technologii. Systematyczne i profesjonalne serwisowanie instalacji nie tylko pozwala na niezakłóconą, wydajną oraz solidną pracę urządzeń, ale także często jest wymagane przepisami prawa. Bieżące monitorowanie oraz wychwytywanie błędów w funkcjonowaniu urządzeń oraz instalacji pozwala na zwiększanie ich efektywności, unikanie strat energii i mocy, a nawet zapobiega ewentualnym szkodom, mogącym mieć ogromne konsekwencje finansowe.

Nasza wykwalifikowana kadra specjalistów zapewnia profesjonalną obsługę serwisową, obejmującą okresowe przeglądy, kontrole, dozór  pomoc w przypadku nagłych awarii. Serwisanci firmy OTTO wyposażeni są w wiedzę, niezbędny sprzęt, narzędzia diagnostyczne oraz pomiarowe (takie jak analizator NO, CO, analizator LZO, kamerę termowizyjna) oraz posiadają wszelkie wymagane uprawnienia. Nieustannie inwestujemy też w ich rozwój w zakresie poszerzania specjalistycznej wiedzy, znajomości przepisów prawa oraz zapewnienia najwyższego poziomu usług.

W codziennej pracy mamy do czynienia z:

 • centralami wentylacyjnymi (w tym wymiennikami ciepła, nawilżaczami powietrza)
 • wentylatorami i filtrami
 • pompami
 • instalacjami chłodu (agregatami chłodniczymi, klimatyzatorami, pompami ciepła, urządzeniami regulacyjnymi i zabezpieczającymi, przewodami i armaturą, przepustnicami i urządzeniami odcinającymi (w tym klapami przeciwpożarowymi)
 • instalacjami oczyszczania powietrza (dopalaczami, adsorberami, urządzeniami regulacyjnymi)
 • układami automatyki sterowania (szafami sterowniczymi, urządzeniami polowymi, czujnikami, regulatorami)

Podstawowy zakres usług serwisowych obejmuje:

Serwis dopalaczy termicznych, urządzeń ochrony powietrza – obejmujący kompleksowy serwis urządzeń zarówno naszych jak i urządzeń innych producentów. Oferujemy serwis w ramach gwarancji jak i pogwarancyjny. Wykonujemy okresowe inspekcje serwisowe dopalaczy regeneracyjnych, termicznych  oraz katalitycznych, kompletne remonty niesprawnych urządzeń, a także bieżące naprawy w przypadku wystąpienia awarii. Czynności serwisowe wykonywane podczas serwisu urządzeń termicznych obejmują szczegółową kontrolę:

 • armatury gazowej
 • jakości spalania za pomocą analizatora spalin
 • komory spalania oraz ocena stanu technicznego ceramiki
 • stanu wentylatorów, wymienników ciepła, urządzeń sterujących, instalacji pneumatycznej, urządzeń zabezpieczających
 • pomiar analizatorem LZO stopnia redukcji zanieczyszczeń

Serwis instalacji wentylacji – obejmujący kompleksowy serwis instalacji mający na celu zagwarantowanie długotrwałego, bezproblemowego czy solidnego funkcjonowania. W ramach czynności serwisowych jesteśmy w stanie wykryć drobne usterki, co może zapobiegać występowaniu poważnym awariom i przestojom systemu wentylacji, wykryć szkody instalacji powstałe wskutek nieprawidłowego przełączenia ochrony przeciwmrozowej, a także przeciwdziałać starzeniu się instalacji oraz przerwom w użytkowaniu spowodowanym zakłóceniami.

Serwis instalacji klimatyzacji – ma on za zadanie ma przede wszystkim zapewnić utrzymanie zadanych parametrów pracy urządzeń. Urządzenia wentylacyjne muszą być okresowo sprawdzane i kontrolowane przez fachowy personel pod katem szczelności i poprawności funkcjonowania. Często okresowe kontrole te są obligatoryjnie nałożone na przedsiębiorców przepisami prawa polskiego i europejskiego. Dotczy to w szczególności  instalacji chłodniczych.

Teleserwis – nowoczesne rozwiązanie zdanej transmisji danych działające w trybie 24/7, dzięki któremu jesteśmy w stanie przekazać wszystkie istotne dane do naszej bazy w Rzeszowie. W ten sposób mamy możliwość na bieżąco monitorować warunki produkcyjne, zastosować regulacje układów sterowania, przygotować systemy do serwisu, a nawet usuwać niektóre awarie bez konieczności pojawiania się na miejscu. W zdalny sposób jesteśmy w stanie:

 • Usuwać niektóre awarie
 • Udzielać wsparcia przy rozruchu
 • Przygotować do serwisu
 • Dokonywać regulacji układów sterowania w dłuższym okresie czasu
 • Monitorować różne warunków produkcyjnych celem optymalnego użytkowania instalacji
 • Dokonywać bezpośrednich zmiany w funkcjonowaniu urządzeń i instalacji na życzenie Klienta

Naszym klientom proponujemy stałe Umowy Serwisowe, które dają pewność sprawności urządzeń, jak również bezpieczeństwo w postaci gotowości grupy serwisowej na wypadek wystąpienia nagłej awarii. W ramach umów o świadczenie usług serwisowych wykonujemy także czynności o charakterze doradczym:

 • przeglądy urządzeń pod kątem ewentualnej możliwej oszczędności energii oraz zabiegów korygujących i ulepszających
 • zaplanowanie i projektowanie przebudowy lub rozbudowy instalacji
 • opracowanie odpowiedniej oferty na naprawę urządzenia, które zostało uznane jako uszkodzone
 • szkolenie personelu zakładowego odpowiedzialnego za obsługę urządzeń w ramach prowadzenia robót serwisowych

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty lub są zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu pod adresem: rzeszow@ottoindustries.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności