Laboratorium

Oznaczenie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej

Oznaczenie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej

Stężenie zapachowe [ouE/m3] w pobranych próbkach, należy oznaczyć przed upływem 30 godzin.

Pomiar stężenia zapachowego (stężenia odorów) wykonywany jest:

  • ze względu na technikę rozcieńczeń próbki badanego gazu – metodą rozcieńczeń dynamicznych,
  • ze względu na sposób gromadzenia opinii oceniających – metodą „tak-nie”.

Do przeprowadzenia pomiaru wykorzystujemy czterostanowiskowy olfaktometr TO8 z automatycznym przeliczaniem stężenia zapachowego. Olfaktometr pracuje na sprężonym powietrzu, które przechodzi grupę filtrów z silikażelem (osuszanie), węglem aktywnym (wydzielenie substancji zapachowych) oraz dokładny filtr z włókna szklanego (wydzielenie pyłu).

Rozcieńczenia dynamiczne polegają na mieszaniu strumienia badanego gazu ze strumieniem czystego powietrza. Mieszanina przygotowywana w olfaktometrze jako strumień o zmiennym rozcieńczeniu podawana jest do oceny uczestnikom pomiaru (zespołowi oceniającemu). Zadaniem oceniających jest stwierdzenie momentu, w którym wyczuwają obecność zapachu.

Wynik jednego oceniającego po jednej serii rozcieńczeń obliczany jest jako średnia geometryczna sąsiednich rozcieńczeń, przy których udzielono odpowiedzi „tak”, „nie”. Wynikiem pomiaru zespołowego jest średnia geometryczna z wyników indywidualnych.

Zespół oceniających składa się z 4 węchowych, którzy charakteryzują się określoną wrażliwością na odorant odniesienia n-butanol oraz mało zmienną wrażliwością w czasie. W celu utrzymania najwyższych standardów oraz jakości uzyskiwanych wyników przed każdym oznaczeniem osoby biorące udział w badaniu sprawdzane są pod względem sprawności węchu za pomocą gazu wzorcowego jakim jest europejski wzorzec: n-butanol.

Olfaktometr obsługiwany jest przez operatora. Ilość substancji zapachowych mierzona jest w jednostkach zapachu [ouE/m3]. Jednostka zapachowa [ouE/m3] odpowiada ilości substancji zapachowej zawartej w 1 m3 neutralnego powietrza przy 20oC oraz 1013 hPa.

Zgodnie z definicją odpowiada progowi zapachowemu, przy którym zapach jest wyczuwalny przez 50% grupy osób reprezentatywnej dla populacji. Koncentracja zapachu przy tym progu zapachowym wynosi zgodnie z definicją 1 ou/m3.

W przypadku próbek, dla których maksymalny stopień rozcieńczenia możliwy do uzyskania w olfaktometrze jest niewystarczający (próbki charakteryzujące się wysokim stężeniem zapachowym), próbka przed podłączeniem do olfaktometru, jest wstępnie rozcieńczana w laboratorium. Próbkę rozcieńcza się z wykorzystaniem systemu EPD.

Potwierdzeniem naszego doświadczenia oraz kompetencji jest udział w międzynarodowych badaniach biegłości. W 2021 roku Laboratorium Badawcze OTTO, jako jedyne w Polsce, uzyskało pozytywny wynik międzynarodowych badań biegłości oznaczenia stężenia zapachowego.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty lub są zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu pod adresem: rzeszow@ottoindustries.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności