CLEAN ROOM

Systemy pomieszczeń czystych

Clean Room – Systemy pomieszczeń czystych

Czyste pomieszczenia (clean room) i związane z nimi środowiska kontrolowane zapewniają odpowiednie stężenie zanieczyszczeń stałych znajdujących się w powietrzu, w celu umożliwienia prowadzenia działalności podatnej na wpływ zanieczyszczeń. Poza czystością pyłową często wymagane jest aby w pomieszczeniu czystym kontrolować także inne istotne parametry środowiskowe takie jak ciśnienie, temperatura, wilgotność, a także parametry hałasu i natężenie oświetlenia. Nasza oferta obejmuje pełny zakres dostaw oraz usług: od projektów częściowych po kompletne projekty całościowe.

Firma OTTO Engineering Polska opracowuje, planuje i buduje kompletne systemy czystych pomieszczeń (clean room), przeznaczonych do produkcji czy mikroprodukcji. Realizacja obejmuje ściany, stropy i podłogi, systemy wentylacyjne, instalacje wytwarzania i dostarczania mediów technologicznych, a także technologie pomiarowe i nadzoru. Niezależnie jednak od tego czy planujecie Państwo budowę nowego obiektu, rozbudowę czy też – modernizację istniejących instalacji, w każdej z tych sytuacji znajdziemy i wdrożymy najlepsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie. Przez cały czas realizacji stosujemy procedury weryfikujące zgodność danego pomieszczenia ze zdefiniowanymi dla niego wymaganiami. Naszą pracę charakteryzują nowoczesne „know-how”, elastyczność, pełne zaangażowanie i gotowość do intensywnego oraz otwartego dialogu. Tylko w ten sposób można zagwarantować efektywność pracy nad projektem i całkowite spełnienie oczekiwań.

Prawie wszystkie firmy high-tech polegają na absolutnie czystym środowisku podczas procesu produkcyjnego

Dla każdej branży zapewniamy wszystko, czego potrzeba, aby stworzyć idealny klimat produkcji spełniający określone parametry. Ciągły postęp technologiczny oraz coraz bardziej złożone i zmienne regulacje prawne wymagają szybszego dostosowywania procesów produkcyjnych do konkretnych potrzeb, a w konsekwencji– stosowania czystych środowisk roboczych i krótszych cykli produkcyjnych. Pragniemy sprostać temu wyzwaniu. Dlatego opracowaliśmy rozwiązania, które pozwalają na utrzymanie niezawodności procesów, a jednocześnie gwarantują wysoką efektywność ekonomiczną. Systemy czystych pomieszczeń (clean room) znajdują zastosowanie w wielu branżach:

 • Przemysł mikroelektroniczny;
 • Przemysł chemiczny;
 • Przemysł mikromechaniczny;
 • Przemysł farmaceutyczny;
 • Przemysł technologii medycznej;
 • Produkcja i dystrybucja żywności;
 • Branża motoryzacyjna;
 • Laboratoria;
 • IT i telekomunikacja;
 • Produkcja artykułów higienicznych;
 • Produkcja lekarstw, suplementów i innych wyrobów medycznych;
 • Produkcja kosmetyków;
 • Produkcja artykułów dla dzieci i niemowląt;
 • Produkcja elektroniki;
 • Produkcja artykułów i części samochodowych;
 • Sale operacyjne;
 • Laboratoria medyczne;
 • Kontrola jakości wyrobów medycznych, a także innych produktów o podwyższonych standardach zachowania higieny;
 • Instytuty i laboratoria biotechnologii oraz nanotechnologii.

Szeroka gama wymagań dotyczących procesu produkcyjnego jest szczegółowo oceniana pod kątem wymagań technicznych, normatywnych czy regulacyjnych. Zakres projektu obejmuje pełną technologię wentylacji, dostawy mediów, rozbudowę pomieszczeń czystych, a także technologię pomiaru, sterowania, regulacji i monitorowania. Technologia czystych pomieszczeń każdorazowo dostosowywana jest indywidualnie oraz zaplanowana jest w najdrobniejszych szczegółach. Nasi doświadczeni specjaliści projektują, planują i budują kompletne strefy czystych pomieszczeń.

Idea pomieszczeń czystych Clean Room znajduje zastosowanie w salach operacyjnych, gdzie niezbędne było zachowanie najwyższych standardów czystości i bezpieczeństwa. Początkowo właśnie na potrzeby branży medycznej i farmaceutycznej projektowano systemy pomieszczeń czystych wolnych od zanieczyszczeń, takich jak: bakterie, wirusy, zarodniki grzybów, pleśni, pyły, kurz, opary chemiczne oraz inne.

Niektóre sektory przemysłu wymagają kontrolowanego środowiska procesowego ze względu na działania produkcyjne, przepisy ich dotyczące czy nawet porozumienia branżowe, np. GMP czyli Dobra Praktyka Produkcyjna (z ang. Good Manufacturing Practice). W takich przypadkach nakłada się wymagania na minimalne poziomy cząsteczek unoszących się w powietrzu i zanieczyszczenia lotne. Konieczne jest wówczas zaprojektowanie i zbudowanie tak zwanego Clean Room zapewniającego maksymalną kontrolę nad temperaturą, wilgotnością otoczenia, różnicą ciśnień i poziomem elektryczności statycznej dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Aby pomieszczenia czyste mogły być zakwalifikowane jako spełniające minimalne standardy, muszą:

 • posiadać maksymalne odizolowane pomieszczenia od wpływu czynników ze środowiska zewnętrznego, a sposób zabudowy musi uniemożliwiać ich wzajemne przenikanie się;
 • być wyposażone w  system klimatyzacji z dodatkową filtracją powietrza posiadająca system grzewczy, chłodzący i nawilżający, pomagający w utrzymaniu sterylnych warunków;
 • uniemożliwić emisję cząsteczek LZO (Lotnych Związków Organicznych);
 • zapobiegać CSP (Cząsteczkowemu Skażeniu Powietrza);
 • spełniać standardy ISO 14644 (międzynarodowy standard opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną dotyczącą higieny powietrza w pomieszczeniach typu Clean Room).

Firma OTTO Engineering Polska świadczy usługi inżynieryjne w zakresie systemów pomieszczeń czystych. Pomieszczenia te zaprojektowane są w taki sposób, aby spełniały wyżej uwzględnione normy, a także podwyższone standardy wymagane przez określone sektory przemysłu.

Poprowadzimy projekt od początku do końca uwzględniając:

 •  Studium wykonalności
 •  Planowanie rozwoju obiektu przemysłowego
 • Wybór lokalizacji / Due Diligence
 • Symulację procesu, doradztwo i optymalizację    
 • Oszacowanie kosztów    
 • Porady EU-GMP / FDA / Analizę luk

Gwarancja kwalifikacji i walidacji

Profesjonalnie przeprowadzona walidacja oraz udokumentowane dowody potwierdzające wymagane standardy jakości zakładu produkcyjnego i produktu są niezbędne do uzyskania licencji producenta. Nasi specjaliści dokonają walidacji wszystkich systemów, procesów, urządzeń, materiałów i czynności składających się na proces produkcyjny.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty lub są zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu pod adresem: rzeszow@ottoindustries.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności