Laboratorium

Akredytowane laboratorium

Akredytowane laboratorium

Laboratorium Badawcze firmy Otto Engineering Polska realizuje całościowy program dostaw i usług, oraz prowadzi nadzór nad projektami i realizowanymi z branży szeroko pojętej inżynierii środowiska. Zapewniamy kompleksowe wsparcie Klienta począwszy od audytu zgodności posiadanych dokumentów wymaganych przez przepisy Prawa Ochrony Środowiska oraz przy planowaniu działań związanych z przyszłą aktywnością gospodarczą Klienta.

Poprzez wykonawstwo wymaganej dokumentacji oraz pomiarów środowiskowych, jak również wsparcie Klienta podczas przebiegu procesów administracyjnych staliśmy się liderem na polskim rynku w dziedzinie ochrony środowiska. Ponadto we współpracy z pozostałymi działami naszej firmy oferujemy fachową pomoc w kompleksowej obsłudze planowanych, jak i realizowanych inwestycji celem dostosowania wielu obszarów prowadzonej działalności do nowych wymogów procesowych w tym standardów ochrony środowiska czy czystości produkcji.

Laboratorium badawcze OTTO Engineering Polska Sp. z o.o. d lat współpracuje z największymi laboratoriami i ośrodkami badawczymi na świecie – w Niemczech, Rosji, USA, Finlandii, Hiszpanii czy Grecji. Oferujemy możliwość wykonania badań z zakresu pomiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji środowiskowej umożliwiającej uzyskanie wymaganych prawem decyzji w ramach działalności prowadzonej w poszczególnych sektorach. Szczegółowy zakres akredytacji znajdą Państwo na stronie.

Działalność naszego laboratorium obejmuje:

Badania z zakresu ochrony powietrza:

 • Pomiary olfaktometryczne (pomiary odorów), według PN-EN ISO/IEC 13725:2022-07 oraz VDI 3880:2011:
  – Inwentaryzacja źródeł emisji substancji odorowych (substancji zapachowych, odorów),
  – Pobieranie próbek do badań olfaktometrycznych ze źródeł punktowych i powierzchniowych
  – Oznaczenie stężenia zapachowego (stężenia odorów) metodą olfaktometrii dynamicznej
  – Oszacowanie strumienia zapachowego
  – Oszacowanie skuteczności dezodoryzacji
 • Oznaczenie stężenie związków organicznych, w tym oznaczenie stężenia oraz emisji całkowitego węgla organicznego (TVOC)
 • Pomiar strumienia objętości gazów
 • Pomiary substancji pyłowo gazowych z instalacji przemysłowych (O2, CO2, CO, SO2 ,NO)
 • Pobieranie próbek do oznaczenia stężeń związków organicznych metodą aspiracyjną z zastosowaniem adsorbenta oraz emisja tych związków
 • Pobieranie próbek do oznaczania stężenia indywidualnych gazowych związków organicznych oraz emisja tych związków
 • Pomiary hałasu w środowisku pochodzącego z funkcjonujących instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
 • Pomiary hałasu komunikacyjnego
 • Skuteczność pracy instalacji ochrony powietrza opartych na  procesach dopalania, adsorpcji, absorbcji

Pomoc w zakresie opracowania dokumentacji:

 • Realizacja kompleksowych prac prowadzących do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych przedsięwzięć
 • Wykonywanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • Opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 • Wykonywanie operatów wodnoprawnych oraz operatów gospodarki odpadami.
 • Opracowywanie analizy oddziaływania zakładu na jakość powietrza atmosferycznego, w tym rozprzestrzeniania substancji odorowych
 • Wykonywanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięć oraz Raportów Oddziaływania na Środowisko
 • Wykonywanie Przeglądów Ekologicznych
 • Przygotowywania Bilansów LZO
 • Wykonywanie ocen stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska
 • Wsparcie Klienta / koordynacja przebiegu procesów administracyjnych, w tym przygotowywanie pism i prowadzenie korespondencji z organami samorządowymi oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami Klienta i organów samorządowych

Pomiary zapachu – olfaktometria

Laboratorium badawcze OTTO Engineering Polska Sp. z o.o. jest jednym z nielicznych komercyjnych laboratoriów w Polsce posiadającym akredytację PCA w zakresie pomiarów olfaktometrycznych. Pomiar stężenia odorantów przeprowadzany jest zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 13725:2022-07.
Zakres pomiaru obejmuje:

 • ˜ Pobieranie próbek powietrza
 • Oznaczenie stężenia zapachowego
 • ˜ Określenie intensywności i jakości hedonicznej zapachu
 • Oszacowanie strumienia zapachowego i skuteczności dezodoryzacji
 • ˜ Sporządzenie raportu końcowego wraz z analizą otrzymanych wyników.

Na co dzień wykorzystujemy:˜ olfaktometr TO8, urządzenia i osprzęt do pobierania próbek powietrza, urządzenia do rozcieńczeń.

Opracowanie programów zarządzania odorami pozwala na:

 • modelowanie oddziaływania na zapachową jakość powietrza obejmujące: ˜ przestrzenny rozkład stężeń substancji zapachowych w otoczeniu źródła emisji (tj.: zakład, ferma, składowisko), graficzną interpretację wyników w postaci izolinii maksymalnych stężeń substancji zapachowych oraz izolinii częstości występowania zapachów na danym terenie w skali roku, analizę oddziaływania na wybrane obiekty z uwzględnieniem ich wysokości;
 • wyznaczenie wskaźników emisji ze skomplikowanych źródeł powierzchniowych (tj.: baseny, laguny, pryzmy). Szczegółowy zakres akredytacji znajdą Państwo na stronie.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty lub są zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu pod adresem: rzeszow@ottoindustries.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności