Aktualności

Aktualności

Plan zarządzania odorami

03/08/2023

Dzisiaj od krótkiego wprowadzenia rozpoczynamy cykl dotyczący planu zarządzania odorami, jakie wynikają z przepisów prawa. Przez długi czas, sytuacja prawna związana z zarządzaniem uciążliwością odorową była niejasna. Polityki stosowane w innych krajach także różniły się między sobą. Pomimo przymiarek do opracowania projektu ustawy, która miałaby na celu kompleksowo rozwiązać problem uregulowania postępowania mającego na celu przeciwdziałanie odorom, obecnie nadal należy stosować się do wytycznych zawartych w kilku dokumentach, tzw. konkluzjach BAT.

Czym tak naprawdę jest plan zarządzania odorami? Plan zarządzania odorami powinien jest częścią systemu zarządzania środowiskowego, służącego utrzymaniu czy doskonaleniu ogólnej efektywności środowiskowej. Celem planu zarządzania odorami jest przede wszystkim zapobieganie występowaniu emisji zapachu lub jeżeli jest to niemożliwe – maksymalne ograniczenie emisji zapachu.

W praktyce, powinno to skutkować zmniejszeniem lub nawet całkowitą eliminacją negatywnego oddziaływania zapachowego zakładu na tereny sąsiednie, a tym samym ograniczeniem lub eliminacją skarg mieszkańców. Plan zarządzania odorami, w zależności od rodzaju działalności, może obejmować m.in.:

 • Protokół zawierający podejmowanie działania wraz z harmonogramem,
 • Protokół monitorowania zapachów zgodnie z normami EN (przede wszystkim metodą olfaktometrii dynamicznej zgodnie z PN-EN 13725) wraz z oszacowaniem oddziaływania zapachowego,
 • Protokół reagowania na stwierdzone / zgłoszone przypadku występowania uciążliwości odorowej, np. skargi,
 • Przegląd i analizę historycznych przypadków występowania uciążliwości odorowej i zastosowanych środków zaradczych oraz upowszechnienie wiedzy na temat incydentów związanych z zapachem wśród poszkodowanych stron,
 • Program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania, mający na celu określenie ich źródeł, określenie udziału poszczególnych źródeł oraz wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających,

Poziom szczegółowości oraz stopień formalizacji systemu zarządzania środowiskowego, a w tym planu zarządzania odorami, zasadniczo jest uzależniony od skali, typu, charakteru i złożoności instalacji czy zakładu oraz od zasięgu ewentualnego wpływu instalacji czy zakładu na środowisko.

Najczęściej pojawiających się wymaganiem, było opracowanie i wdrożenie planu zarządzania / gospodarowania odorami / zapachami. Wspomniane wymaganie pojawiło się w konkluzjach BAT, w odniesieniu do przedstawicieli konkretnych branż:

 • przetwarzania odpadów
 • wspólnych systemów oczyszczania ścieków / gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym
 • intensywnego chowu drobiu i świń
 • przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego
 • obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi
 • produkcji płyt drewnopochodnych
 • dużych obiektów energetycznego spalania
 • spalania odpadów

Powyżej wskazane branże będziemy Państwu przybliżać dokładniej w kolejnych wpisach.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty lub są zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu pod adresem: rzeszow@ottoindustries.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności