Aktualności

Aktualności

Dział Rozwoju i Sprzedaży

14/09/2020

 

Działalność OTTO Engineering Polska Sp. z o.o., to dziewięć lat działań o charakterze naukowo badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym, celem których było i jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych instalacji, procesów i usług.

Laboratorium badawcze OTTO w 2013 roku uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji PCA zgodnie z normą PN-EN/ISO 17025:2005 dla laboratoriów badawczych i wzorcujących. Jako Otto Engineering Polska współpracujemy z wieloma firmami z sektora lotniczego z całej Polski jak i zlokalizowanymi w Podkarpackim Parku Naukowo – Technologicznym AEROPOLIS. Są to między innymi: Pratt & Whitney Rzeszów, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o., Borgwarner Turbo Systems Poland Sp., Interphone Service Sp. z o.o., McBraida Polska Sp. z o.o., ZPTSz PZL-Mielec Sp. z o.o. czy HS Wrocław Sp. z o.o., jak i wieloma innymi z terytorium całej Polski: Metzeler Automotive Profile Systems Dzierżoniów Sp. z o. o., Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., Polfa Lublin S.A.. Hutchinson Poland Sp. z o.o., TRI (Poland) Sp. z o.o., Stomil Sp. z o.o. i wieloma innymi.

W chwili obecnej firma OTTO Engineering Polska Sp. z o. o. realizuje kilka wniosków, między innymi wniosek dla projektów współfinansowanych w ramach działania 1.4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Kwota dofinansowania około 5 500 000,00 PLN. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie i wdrożenie prac badawczych zmierzających do uzyskania efektywnych sorbentów służących efektywnemu usuwaniu zanieczyszczeń ze strumienia gazów odlotowych oraz optymalizacja pracy kolumn sorpcyjnych na drodze matematycznego modelowania.

Celami szczegółowymi projektu są:

 1. uzyskanie efektywnych sorbentów na drodze fizycznej i chemicznej modyfikacji naturalnych materiałów ilastych i zeolitowych, które będą alternatywą dla komercyjnie dostępnych węgli aktywnych.
 2. opracowanie modeli matematycznych, które umożliwią optymalizację i przenoszenie skali procesu sorpcji.

Pozyskanie nowych, wysokoefektywnych sorbentów przeprowadzone zostanie na drodze chemicznej modyfikacji naturalnych materiałów sorpcyjnych. W tym celu planuje się przetestowanie szeregu materiałów sorpcyjnych oferowanych przez firmy komercyjne jak również minerałów zlokalizowanych w rejonie Karpat fliszowych. Punktem wyjścia projektu będzie analiza materiałów sorpcyjnych (określenie struktury, składu i właściwości).

Kolejnym krokiem będzie modyfikacja powierzchni sorbentów pod kątem ich zastosowania do usuwania konkretnych zanieczyszczeń z rzeczywistych układów gazowych. W ramach projektu prowadzi się kompleksowe badania równowagi i kinetyki sorpcji dla układów z pojedynczym i wieloskładnikowych. Pozwoli to na właściwe podejście do wyznaczania parametrów warunkujących różnice w zdolności sorpcji różnych zanieczyszczeń, czyli do zagadnienia selektywności. Ich przeprowadzenie jest konieczne w celu ilościowego ujęcia zjawiska. Ponadto wyznaczone parametry stałe równowagi i kinetyki procesu są niezbędne do późniejszej symulacja profili stężeń zanieczyszczeń w kolumnie sorpcyjnej.

W wyniku tych prac zostanie wybrany efektywny sorbent, który zarówno pod względem jakości jak i ceny będzie korzystniejszy w zastosowaniu u końcowego odbiorcy, czyli klienta. Ulepszony sorbent będzie charakteryzował się większą pochłanialnością zanieczyszczeń, jak również wytrzymałością mechaniczną. Ponadto uzyskany sorbent będzie mógł być poddany regeneracji termicznej lub chemicznej w celu ponownego wykorzystania. Ważnym aspektem będzie również możliwość odzysku zaadsorbowanych substancji (głównie związków organicznych).

Kolejnym krokiem będzie sformułowanie równań matematycznych opisujących zachowanie się kolumn sorpcyjnych w warunkach technicznych. Weryfikacja modeli przeprowadzona zostanie w dwóch skalach laboratoryjnej i pół-technicznej.

Testy przeprowadzone na instalacji pilotażowej posłużą do przenoszenia skali procesu i jego optymalizacji. W efekcie tego działania powstaną modele matematyczne, które ograniczą potrzebę przeprowadzenia badań pilotażowych u kontrahenta. Takie badania w obecnej chwili każdorazowo należy wykonać celem doboru odpowiedniej technologii i jej optymalizacji. Ich eliminacja będzie wiązała się ze zmniejszeniem kosztów poniesionych przez klienta.

Po przeprowadzonych badaniach w warunkach technicznych firma OTTO planuje rozpoczęcie produkcji modyfikowanych sorbentów na skalę przemysłową.

W prace badawczo rozwojowe naszej firmy oprócz pracowników OTTO zaangażowani są pracownicy naukowi:

 • Politechniki Rzeszowskiej
 • Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w

Ponadto część badań dotyczących aktualnie realizowanych przez firmę OTTO projektów prowadzona jest w zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych:

 • Finlandia, Lappeenranta University of Technology, Laboratory of Green Chemistry,
 • Izrael, Weizmann Institute of Science, Environmental Sciences and Energy Research Department.
 • Grecja, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Chemistry
 • Hiszpania, University of Castilla La Mancha, Departamento de Ingeniería Química,
 • Ukraina, Politechnika Lwowska, Wydział Chemii organicznej

Zaangażowane osoby są specjalistami w dziedzinie inżynierii chemicznej i procesowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie badania procesów sorpcyjnych. Posiadają wieloletnie doświadczenie uzyskane przy realizacji badań naukowych dla różnorodnych materiałów adsorpcyjnych i jonowymiennych, zarówno w zakresie usuwania cząsteczek jonowych jak i organicznych. Naukowcy specjalizują się zarówno w badaniach eksperymentalnych jak i w modelowaniu procesów sorpcyjnych. Zakres prowadzonych przez nich badań obejmuje równowagę i kinetykę sorpcji, transport masy w kolumnie sorpcyjnej, estymację parametrów równań modelowych, ich interpretację, wyjaśnienie mechanizmu zachodzących procesów oraz zastosowaniu różnych technik optymalizacyjnych. Doświadczenie to potwierdzone jest artykułami opublikowanymi w wiodących czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.

W codziennej pracy np. podczas projektowania nowych urządzeń wykorzystywana jest wiedza naszych naukowców. W chwili obecnej realizujemy również projekt rozwojowy:

Działanie 8.2
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, kwota dofinansowania 871 143,00 PLN

Projekt ma posłużyć rozwojowi współpracy z klientami z sektora lotniczego odnośnie kompleksowej obsługi (serwis, usługi pomiarowe).

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności