Plan zarządzania odorami – Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w przetwarzaniu odpadów

10/08/2023

W drugim wpisie z cyklu o planie zarządzania odorami, jakie wynikają z tzw. konkluzji BAT, o których wspominaliśmy poprzednio, przeanalizujemy obowiązki przedsiębiorstw w branży przetwarzania odpadów. Wytyczne dotyczące m.in. wykonywania pomiarów odorów, wykonywania planów zarządzania odorami, monitorowania emisji odorów czy ograniczania emisji odorów, zostały opisane w DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W punkcie 1.1. Ogólna efektywność środowiskowa, w BAT 1 wskazano konieczność wykonania planu zarządzania odorami.

BAT 1. „Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy zapewnić wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy:
….
XIV. plan zarządzania odorami (zob. BAT 12)”.

W punkcie 1.2. Monitorowanie, w BAT 8 wskazano konieczność monitorowania emisji do powietrza. W ramach BAT należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. W tabeli zamieszczonej w BAT 8, jako jedną z substancji wskazanych do monitorowania wskazano stężenie odorów. Pomiary w ramach monitorowania powinny zostać wykonane zgodnie z normą EN 13725, z częstotliwością raz na sześć miesięcy, dla procesu biologicznego przetwarzania odpadów.

Również w punkcie 1.2. Monitorowanie, w BAT 10 wskazano konieczność monitorowania emisji odorów. Owo monitorowanie powinno odbywać się zgodnie z:

  • normami EN (np. olfaktometria dynamiczna zgodnie z normą EN 13725 w celu określenia stężenia odoru lub normą EN 16841-1 lub -2 w celu określenia ekspozycji na odór),
  • normami ISO, normami krajowymi lub innymi międzynarodowymi normami zapewniającymi uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej w przypadku stosowania alternatywnych metod, w przypadku których niedostępne są normy EN (np. oszacowanie wpływu odorów).

Częstotliwość monitorowania określa się w planie zarządzania odorami (zob. BAT 12). W punkcie 1.3. Emisje do powietrza, w BAT 12 wskazano konieczność opracowania i wdrożenia planu zarządzania odorami oraz dokonywania jego regularnych przeglądów. W celu zapobiegania występowaniu emisji odorów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT należy opracować i wdrożyć plan zarządzania odorami, stanowiący część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1) i obejmujący wszystkie poniższe elementy, oraz dokonywać jego regularnych przeglądów:

  • protokół zawierający działania i harmonogram,
  • protokół monitorowania odorów określony w BAT 10,protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów, np. skargi,
  • program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania, mający na celu określenie ich źródeł,
  • określenie udziału poszczególnych źródeł oraz wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających.

W punkcie 3.1.2. Emisje do powietrza, w BAT 34 wskazano techniki ograniczania emisji oraz poziomy emisji NH3, odorów, pyłu i LZO, dla procesu biologicznego przetwarzania odpadów
BAT 34. „Aby ograniczyć emisje zorganizowane pyłu, związków organicznych oraz związków zapachowych, w tym H2S i NH3, do powietrza, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
[Tabela z opisem technik]
Tabela 6.7
Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3, odorów, pyłu i całkowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadów.
[Tabela, wskazująca parametr, jednostkę BAT-AEL (średnią z okresu pobierania próbek) oraz proces przetwarzania odpadów]”
.

Już za tydzień, przeanalizujemy BAT w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków i gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty lub są zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu pod adresem: rzeszow@ottoindustries.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności