Aktualności

Aktualności

Plan zarządzania odorami – Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego

31/08/2023

Zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią, w cyklu o planie zarządzania odorami, jakie wynikają z tzw. konkluzji BAT, przeanalizujemy wytyczne dotyczące kwestii odorowych, wskazane w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego. Pełny tytuł decyzji, brzmi następująco: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W punkcie 1. 1. Systemy zarządzania środowiskowego (EMS), w BAT 1 wskazano konieczność wykonania planu zarządzania odorami:
BAT 1. Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy zapewniać opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy i elementy:
….
W odniesieniu do sektora spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego w ramach BAT w systemie zarządzania środowiskowego należy również uwzględnić następujące elementy:

(ii) plan zarządzania odorami (zob. BAT 15);

W punkcie 1.9. Odory, w BAT 15 wskazano konieczność opracowania i wdrożenia planu zarządzania zapachami oraz dokonywania jego regularnych przeglądów.
BAT 15. Aby zapobiec występowaniu emisji odorów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ograniczyć je, w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie przeglądać plan zarządzania odorami, jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie następujące elementy:

 • protokół zawierający działania i harmonogram,
 • protokół monitorowania odorów (można go uzupełnić pomiarem / oszacowaniem narażenia na odory lub oszacowaniem skutków takiego narażenia),
 • protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów, np. skargi,
 • program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania, mający na celu określenie ich źródeł; pomiar / oszacowanie narażenia na odory; określenie udziału poszczególnych źródeł oraz wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających.

Ponadto Decyzja ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego, wskazuje szczegółowe wytyczne w odniesieniu do poszczególnych branż, których decyzja dotyczy:

 • KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PASZ DLA ZWIERZĄT
 • KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PIWOWARSTWA
 • KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO MLECZARSTWA
 • KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PRODUKCJI ETANOLU
 • KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANIA RYB, SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW I INNYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH
 • KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO SEKTORA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW
 • KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO MŁYNARSTWA
 • KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
 • KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANIA NASION OLEISTYCH I RAFINACJI OLEJU ROŚLINNEGO
 • KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH I NEKTARU/SOKU Z PRZETWORZONYCH OWOCÓW I WARZYW
 • KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PRODUKCJI SKROBI; KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PRODUKCJI CUKRU.

Za tydzień na tapetę weźmiemy konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty lub są zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu pod adresem: rzeszow@ottoindustries.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności