Plan zarządzania odorami – Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) we wspólnych systemach oczyszczania ścieków czy gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym

17/08/2023

W trzecim wpisie z cyklu o planie zarządzania odorami, jakie wynikają z tzw. konkluzji BAT, zgodnie z uprzedzeniami, przeanalizujemy wytyczne dotyczące kwestii odorowych, wskazane w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków czy gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym. Pełny tytuł decyzji, brzmi następująco: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W punkcie 1. 1. Systemy zarządzania środowiskowego, w BAT 1 wskazano konieczność wykonania planu zarządzania odorami:
BAT 1. „W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej, w ramach BAT należy zapewniać wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy:
….
XIII. plan zarządzania odorami (zob. BAT 20)”;

W punkcie 2. Monitorowanie, w BAT 6 wskazano konieczność monitorowania emisji do powietrza. W ramach BAT należy regularnie monitorować emisje odorów z odnośnych źródeł zgodnie z normami EN. Emisje mogą być monitorowane z wykorzystaniem olfaktometrii dynamicznej zgodnie z normą EN 13725. Monitorowanie emisji można uzupełnić poprzez pomiar lub oszacowanie narażenia na odory lub oszacowanie skutków takiego narażenia.

W punkcie 5.5. Emisje odorów, w BAT 20 wskazano konieczność opracowania i wdrożenia planu zarządzania odorami oraz dokonywania jego regularnych przeglądów. W celu zapobiegania występowaniu emisji odorów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie przeglądać plan zarządzania odorami, jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie następujące elementy:

  • protokół zawierający odpowiednie działania i harmonogram,
  • protokół monitorowania odorów,
  • protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów,
  • program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania mający na celu określenie ich źródeł, pomiar czy oszacowanie narażenia na odory, określenie udziału poszczególnych źródeł, oraz wprowadzanie środków w zakresie zapobiegania lub ograniczania.

Powiązany monitoring jest opisany w BAT 6.

Już za tydzień, przeanalizujemy BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty lub są zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu pod adresem: rzeszow@ottoindustries.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności