Plan zarządzania odorami – Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do spalania odpadów

28/09/2023

To już ostatni wpis z cyklu o planie zarządzania odorami. Dzisiaj zajmiemy się branżą spalania odpadów. Pełny tytuł decyzji brzmi następująco: Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów.

Zanim przejdziemy do omówienia dzisiejszego tematu, jeszcze słowem podsumowania – w poprzednich wpisach zestawiliśmy wytyczne dotyczące kwestii zapachowych, wskazane w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT):

 • w odniesieniu do przetwarzania odpadów,
 • w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków czy gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym,
 • w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń,
 • w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego,
 • w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi,
 • w odniesieniu do produkcji płyt drewnopochodnych,
 • w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania.

Dzisiaj przechodzimy do zapisów dotyczących kwestii spalania odpadów. W punkcie 1.1. Systemy zarządzania środowiskowego, w BAT 1 wskazano konieczność wykonania planu zarządzania odorami:

1.1. System zarządzania środowiskowego
BAT 1. Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy opracować i wdrożyć system zarządzania środowiskowego zawierający wszystkie następujące cechy i elementy:

Szczególnie w przypadku spalarni oraz, w stosownych przypadkach, zakładów zajmujących się obróbką popiołów paleniskowych do systemu zarządzania środowiskowego należy wdrożyć następujące cechy i elementy w ramach BAT:

….

(xxvii) plan zarządzania odorami – w przypadkach, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie udowodniona dokuczliwość odorów (zob. sekcja 2.4);

W punkcie 2.4. Techniki zarządzania, w tabeli przedstawiającej techniki zarządzania, jest zamieszczony opis dotyczący planu zarządzania odorami:
Plan zarządzania odorami stanowi część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1) i obejmuje:

 • protokół monitorowania odorów zgodnie z normami EN (np. metodą olfaktometrii dynamicznej zgodnie z EN 13725 w celu określenia stężenia odoru); protokół ten można uzupełnić pomiarem/oszacowaniem ekspozycji na odór (np. zgodnie z EN 16841-1 lub EN 16841-2) lub oszacowaniem oddziaływania odorów,
 • protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów, np. skargi,
 • program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania, mający na celu określenie ich źródeł i udziału poszczególnych źródeł oraz wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających.

Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do spalania odpadów, odnoszą się do następujących rodzajów działalności określonych w załączniku I do dyrektywy 2010/75/UE – 5.2. Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów w spalarniach odpadów:

 • innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 3 tony na godzinę;
 • niebezpiecznych o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie.

5.2. Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów we współspalarniach odpadów, których głównym celem nie jest wytwarzanie produktów materialnych:

 • innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 3 tony na godzinę,
 • niebezpiecznych o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie (pod pewnymi warunkami).
 • Unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne, o wydajności przekraczającej 50 ton dziennie, obejmujące obróbkę żużli lub popiołów paleniskowych ze spalania odpadów.
 • Odzysk, lub kombinacja odzysku i unieszkodliwiania, odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 75 ton dziennie, obejmujące obróbkę żużli lub popiołów paleniskowych ze spalania odpadów.
 • Unieszkodliwianie lub odzyskiwanie odpadów niebezpiecznych o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie obejmujące obróbkę żużli lub popiołów paleniskowych ze spalania.

To już koniec cyklu odnośnie konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do zarządzania odorami. Jako firma nieustannie związany z tematyką ochrony powietrza trzymamy rękę na pulsie odnośnie jakichkolwiek zmian prawnych i legislacyjnych – dlatego mogą być Państwo pewni, iż o wszelkich – mniejszych i większych – rewolucjach – będziemy informować na bieżąco.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty lub są zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu pod adresem: rzeszow@ottoindustries.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności