Plan zarządzania odorami – Konkluzje dotyczące (BAT) najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do rzeźni oraz sektorów przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i/lub jadalnych produktów ubocznych

21/02/2024

BAT

We wrześniu zakończyliśmy cykl wpisów o planach zarządzania odorami w różnych branżach. Jednakże częste zmiany legislacyjnie wymagają stałego monitorowania sytuacji prawnej. Wobec tego, że obiecaliśmy, iż będziemy informować o najnowszych zmianach. Oznacza to, że zgodnie z obietnicą, dzisiaj zajmiemy się najnowszą Decyzją Wykonawczą Komisji Unii Europejskiej. Decyzja numer 2023/2749 została opublikowana 18 grudnia 2023 roku. Pełny tytuł decyzji brzmi następująco: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/2749 z dnia 11 grudnia 2023 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do rzeźni oraz sektorów przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i/lub jadalnych produktów ubocznych.

Jakie rodzaje działalności są objęte decyzją ustanawiającą BAT?

Zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 2010/75/UE zakres stosowania niniejszych konkluzji obejmuje w istocie przedsiębiorców, którzy:

 • Prowadzą rzeźnie, w których produkcja tusz przekracza 50 ton dziennie,
 • Unieszkodliwiają lub przetwarzają (recykling) zwierzęta padłe lub odpady zwierzęce o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie,
 • Niezależnie prowadzą oczyszczanie ścieków nieobjętych dyrektywą 91/271/EWG (1). Takie oczyszczalnie zostaną zakwalifikowane, jeśli główny ładunek zanieczyszczeń pochodzi z rodzajów działalności objętych niniejszymi konkluzjami dotyczącymi BAT.

Osiem rodzajów działalności:

 • Przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i/lub jadalnych produktów ubocznych. (Jeśli dotyczą takich działań jak jak wytapianie, przetapianie tłuszczu, przetwarzanie piór, produkcję mączki rybnej i oleju z ryb, przetwórstwo krwi i produkcję żelatyny). Objęte są opisem działalności w pkt 6.4 lit. b) ppkt (i) lub w pkt 6.5 załącznika I do dyrektywy 2010/75/UE,
 • Spalanie mączki mięsno-kostnej i/lub tłuszczu zwierzęcego,
 • Spalanie (np. w utleniaczach termicznych lub kotłach parowych) gazów złowonnych (pochodzących z rodzajów działalności objętych niniejszymi konkluzjami dotyczącymi BAT). Dotyczy to również gazów niekondensujących,
 • Spalanie tusz. Jednakże zakwalifikowanie nastąpi jeżeli jest ono związane bezpośrednio z rodzajami działalności objętymi niniejszymi konkluzjami dotyczącymi BAT,
 • Konserwowanie skór i skórek. Jednakże zakwalifikowanie nastąpi jeżeli związane są bezpośrednio z rodzajami działalności objętymi niniejszymi konkluzjami dotyczącymi BAT,
 • Przetwarzanie osłonek i podrobów (ściśle mówiąc narządów wewnętrznych),
 • Kompostowanie i fermentacja beztlenowa. Jednakże zakwalifikowanie nastąpi, jeżeli związane są bezpośrednio z rodzajami działalności objętymi niniejszymi konkluzjami dotyczącymi BAT,
 • Mieszane oczyszczanie ścieków różnego pochodzenia. Zakwalifikowanie nastąpi pod warunkiem, że główny ładunek zanieczyszczeń pochodzi z rodzajów działalności objętych niniejszymi konkluzjami dotyczącymi BAT. Innym warunkiem, jest brak objęcia oczyszczania ścieków dyrektywą 91/271/EWG.

Najnowsza decyzja wywołała już spore zamieszanie wśród przedsiębiorców. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie – serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści w dziale laboratorium pomogą w rozwikłaniu wszelkich przepisów, które mogą dotyczyć Państwa jednostki. W tych konkretnych okolicznościach, wielu przedsiębiorców będzie zmuszonych do analizy posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Wprawdzie zmiany w dokumentacji muszą zostać wprowadzone do połowy roku, ale warto o tym pomyśleć już teraz. Obowiązki wynikające z wprowadzenia nowej decyzji, omówimy jednakże szczegółowo w kolejnym wpisie.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty lub są zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu pod adresem: rzeszow@ottoindustries.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności