Plan zarządzania odorami – Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji płyt drewnopochodnych

14/09/2023

Duża część naszego cyklu już za nami. W poprzednich postach zestawiliśmy bowiem wytyczne dotyczące kwestii zapachowych, wskazane w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów, w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków / gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym, w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń, w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego, w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi. Dzisiaj zajmiemy się branżą produkcji płyt drewnopochodnych. Pełny tytuł decyzji brzmi następująco: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2119 z dnia 20 listopada 2015 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji płyt drewnopochodnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W punkcie 1.1.1. Systemy zarządzania środowiskowego, w BAT 1 wskazano konieczność wykonania planu gospodarowania zapachem:
1.1.1. System zarządzania środowiskowego
BAT 1. W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej, w ramach BAT należy zapewniać wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy:

XIII. plan gospodarowania zapachem (zob. BAT nr 9);

W punkcie 1.1.6. Zapach, w BAT 9 wskazano konieczność opracowania i wdrożenia planu zarządzania zapachem oraz dokonywania jego regularnych przeglądów.

BAT 9. W celu zapobiegania występowaniu zapachów z zespołu urządzeń lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie przeglądać plan zarządzania zapachem, jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT nr 1), który obejmuje wszystkie następujące elementy:

  • protokół zawierający działania i harmonogram,
  • protokół monitorowania zapachów,
  • protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia zapachu,
  • program zapobiegania występowaniu zapachów i ich ograniczania mający na celu określenie ich źródeł; pomiar czy oszacowanie narażenia na zapach; określenie udziału poszczególnych źródeł; oraz wprowadzanie środków w zakresie zapobiegania lub ograniczania.

Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji płyt drewnopochodnych, odnoszą się do następujących rodzajów działalności określonych w pkt 6.1 lit. c) załącznika I do dyrektywy 2010/75/UE:

  • produkcja w instalacjach przemysłowych jednego lub kilku z następujących rodzajów płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o wydajności przekraczającej 600 m3 dziennie.

W szczególności konkluzje dotyczące BAT obejmują następujące procesy:

  • produkcja płyt drewnopochodnych,
  • wchodzące w skład instalacji obiekty energetycznego spalania (w tym silniki), wytwarzające gorące gazy dla suszarni bezpośrednio ogrzewanych,
  • produkcja impregnowanego papieru z wykorzystaniem żywic.

W kolejnym czwartkowym wpisie, przeanalizujemy konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych projektów energetycznego spalania.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty lub są zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu pod adresem: rzeszow@ottoindustries.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności