Plan zarządzania odorami – Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń

24/08/2023

W kolejnym, już czwartym z kolei wpisie z cyklu o planie zarządzania odorami, jakie wynikają z tzw. konkluzji BAT, przeanalizujemy wytyczne dotyczące kwestii odorowych, wskazane w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu intensywnego chowu drobiu lub świń. Pełny tytuł decyzji, brzmi następująco: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. Ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W punkcie 1. 1. Systemy zarządzania środowiskowego (EMS), w BAT 1 wskazano konieczność wykonania planu zarządzania odorami:
BAT 1. W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej gospodarstw w ramach BAT należy zapewniać wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy: ….
11. wdrożenie planu zarządzania zapachami (zob. BAT 12).

W punkcie 2. Monitorowanie, w BAT 6 wskazano konieczność monitorowania emisji do powietrza. W ramach BAT należy regularnie monitorować emisje odorów z odnośnych źródeł zgodnie z normami EN. Emisje mogą być monitorowane z wykorzystaniem olfaktometrii dynamicznej zgodnie z normą EN 13725. Monitorowanie emisji można uzupełnić poprzez pomiar lub oszacowanie narażenia na odory lub oszacowanie skutków takiego narażenia.

W punkcie 1.9. Emisje zapachów, w BAT 12 wskazano konieczność opracowania i wdrożenia planu zarządzania zapachami oraz dokonywania jego regularnych przeglądów.
BAT 12. W celu zapobiegania występowaniu emisji zapachów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie poddawać przeglądowi plan zarządzania zapachami jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie następujące elementy:

  • protokół zawierający odpowiednie działania i harmonogramy,
  • protokół monitorowania zapachów,
  • protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia uciążliwego zapachu,
  • program zapobiegania występowaniu zapachów i ich ograniczania mający na celu określenie ich źródeł, monitorowanie emisji zapachów (zob. BAT 26), określenie udziału poszczególnych źródeł oraz,
  • wprowadzanie środków w zakresie zapobiegania ich powstawaniu lub ograniczania ich,
  • przegląd historycznych przypadków wystąpienia zapachów i środków zaradczych oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat.

Powiązany monitoring jest opisany w BAT 26.

W punkcie 1.15. Monitorowanie emisji i parametrów procesu, w BAT 26 wskazano konieczność monitorowania emisji odorów.
BAT 26. W ramach BAT należy regularnie monitorować emisje zapachu do powietrza.
Opis
Emisje zapachu można monitorować:

  • stosując normy EN (np. z wykorzystaniem olfaktometrii dynamicznej zgodnie z normą EN 13725 w celu określenia stężenia zapachu),
  • przy stosowaniu metod alternatywnych, dla których nie są dostępne normy EN (np. pomiar/oszacowanie narażenia na zapach, oszacowanie skutków takiego narażenia), można wykorzystać normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskiwanie danych o równorzędnej jakości naukowej.

W punkcie 1.15. Monitorowanie emisji i parametrów procesu, w BAT 28 również wskazano konieczność monitorowania emisji zapachu z budynków dla zwierząt, wyposażonych w systemy oczyszczania powietrza.
BAT 28. W ramach BAT należy monitorować emisje amoniaku, pyłu i/lub zapachu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt wyposażonego w system oczyszczania powietrza przy użyciu wszystkich następujących technik co najmniej z częstotliwością podaną poniżej.

Za tydzień na tapetę weźmiemy konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty lub są zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu pod adresem: rzeszow@ottoindustries.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności