Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Utworzenie Centrum- Badawczo- Rozwojowego

OTTO ENGINEERING POLSKA Sp. z o.o. realizuje projekt pt. pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla technologii w ochronie środowiska”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.1 „Wsparcie w inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym będą prowadzone prace badawczo-rozwojowe, dotyczące innowacyjnych adsorbentów syntetycznych oraz usług w zakresie projektowania i wykonawstwa technologii oczyszczania gazów odlotowych emitowanych do powietrza.

PLANOWANE EFEKTY

Planowanym efektem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i usług, które będą opracowywane w wybudowanym Centrum Badawczo-Rozwojowym.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 920 853, 89 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 995 585, 50 zł