Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Koncentrator zeolitowy
Urządzenia koncentracji stężeń zanieczyszczeń w powiązaniu z TNV, RTO lub KNV – stanowią najbardziej ekonomiczną technologię oczyszczania powietrza odlotowego o dużym strumieniu objętości powietrza, ale o niskim stężeniu rozpuszczalników

Koncentrator zeolitowy

W procesie tym obracający się rotor, wykonany z hydrofobowego zeolitu, adsorbuje zanieczyszczenia organiczne z powietrza
odlotowego. Następnie zanieczyszczenia te zostają za pomocą gorącego powietrza desorbowane i doprowadzone do urządzenia dopalającego w celu ich utylizacji.

Cechy i zalety:

  • Dla strumienia objętości powietrza od 20 000 Nm3/h
  • Przy niskiej koncentracji rozpuszczalników < 1 g/ Nm3
  • Przy niskiej temperaturze powietrza odlotowego < 40 C
  • Koncentracja stężenia zanieczyszczeń do 1:18

Zastosowanie w procesach:

  • Przemysł lakierniczy i produkcja półprzewodników
  • przemysł FRP

Koncentrator zeolitowy Koncentrator zeolitowy