Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Dopalacz RTORegeneracyjny dopalacz termiczny (RTO) – służy do oczyszczania powietrza odlotowego z urządzeń przemysłowych przy wykorzystaniu ceramicznych akumulatorów ciepła. Ta wypróbowana seria urządzeń REGETAR gwarantuje ekonomiczną eksploatację niezależnie od stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, także przy bardzo wysokich strumieniach objętości powietrza. Przez zastosowanie regeneracyjnego, ceramicznego akumulatora ciepła (zasobnika ciepła) możliwa jest eksploatacja bez spalania dodatkowego paliwa już przy bardzo niskich stężeniach rozpuszczalnika.

Cechy i zalety:

  • Dwu-, trzy- lub wielowarstwowe urządzenia
  • Dla strumienia objętości powietrza do 200 000 Nm3/h
  • Stopień odzysku ciepła w urządzeniu do 97%

Zastosowanie

  • Wszystkie rodzaje produkcji emitujące lotne związki organiczne