Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Instalacja pilotażowa OTTO służy do przeprowadzaniainstalacja pilotarzowa1 doświadczeń oraz potwierdzania skuteczności działania systemu w oczyszczaniu gazów odlotowych. Instalacja ma zastosowanie w wielu różnorodnych przypadkach; układ technologiczny dostosowywany jest do konkretnych potrzeb.

Strumień przepływu gazu odlotowego: max. 1000 m³/h.

 

Fakty i dane technologiczne

 

Instalacja pilotażowa OTTO to mobilna instalacja, która może pracować wewnątrz budynków i na zewnątrz; może być stosowana wszędzie tam, gdzie instalacja pilotarzowa2trzeba sprawdzić możliwość zastosowania oczyszczania powietrza, bądź potwierdzić skuteczność funkcjonowania technologii OTTO przed podjęciem decyzji o budowie dużej instalacji u klienta.

Instalacja pilotażowa składa się z kontenera technicznego wraz z czterema wewnętrznymi zbiornikami, oraz opcjonalnie modułu skrubera.

 

W instalacji mogą być realizowane następujące procesy technologiczne:

– Filtr pyłu/tłuszczowy: wydzielenie cząstek stałych/cząstek tłuszczu
˜- Skruber wodny z możliwością pracy jako skruber chemiczny (opcjonalnie): adiabatyczne nawilżanie gazu i wydzielenie cząstek stałych, wydzielenie nieorganicznych zanieczyszczeń (np. amoniak, siarkowodór)
˜- Adsorbery: wydzielenie zaadsorbowanych zanieczyszczeń

Zależnie do postawionych zadań określane są wymagane procesy technologiczne i odpowiednio przygotowywane badania pilotażowe. Pozwala to maksymalnie zmniejszyć koszty inwestycji oraz eksploatacji związane z docelową budową instalacji.

Rozkład czy wydzielenie organicznych węglowodorów może być sprawdzone poprzez pomiar własnymi urządzeniami pomiarowymi (analizator sumy węglowodorów FID, olfaktometr).

Najważniejsze dane technologiczne:

Strumień przepływu gazu odlotowego: max. 1000 m³/h

Temperatura gazu odlotowego: 5 do 35(40) °C (za skruberem)

Możliwe zanieczyszczenia w gazie odlotowym: Zanieczyszczenia rozkładalne biologicznie, lotne związki organiczne (np. akrylan etylu, chlorek propylu, octan etylu)

Wielkość kontenera: Długość: 6,900 m, Szerokość: 2,206 m, Wysokość: 2,632 m

Ciężar transportowy: ok. 5000 kg