Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

adsorberyAdsorbery (filtry węglowe) – służą do oczyszczania powietrza odlotowego o niskim stężeniu zanieczyszczeń oraz stosunkowo krótkim czasie pracy. W procesie tym adsorpcja zanieczyszczeń z powietrza następuje na specjalnie dobranym do indywidualnych potrzeb węglu aktywnym (węgiel aktywny do neutralizacji zapachów, rozpuszczalników lub związków nieorganicznych). Po wyczerpaniu się pojemności sorpcyjnej węgla aktywnego złoże wymieniane jest całkowicie na nowe. Istnieje również możliwość wymiany złoża na złoże regenerowane. 

Firma OTTO projektuje i wykonuje adsorbery od dużych aplikacji po małe mobilne jednostki!

W celu zabezpieczenia przed samozapłonem adsorbera (węgla aktywnego) stosowany jest ciągły pomiar stężenia CO w powietrzu oczyszczonym po adsorberze. Ustawione wartości stężenia granicznego pozwalają na wczesne wykrycie ogniska zapalnego oraz odpowiednie alarmowanie i przewietrzanie / zalewanie instalacji np. wodą.

 

KLIKNIJ I POBIERZ BROSZURĘ INFORMACYJNĄ

 

ADSORBERY KOMPAKTOWE

 

Adsorbery kompaktowe służą do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu poprzez adsorpcję zanieczyszczeń z powietrza obiegowego przetłaczanego przez filtr. O ile taki proces jest dopuszczalny technologicznie możliwe jest łatwe i szybkie obniżenie stężenia zapachów lub rozpuszczalników w pomieszczeniu bez konieczności nawiewania powietrza zewnętrznego, które za każdym razem wymaga odpowiedniej obróbki.

Instalacja może być użytkowana w sposób ciągły lub okresowy. Do instalacji mogą być podłączone odciągi stanowiskowe. Może ona zostać również wbudowana w istniejący system wentylacyjny.

filtr węglowy

Instalacja zbudowana jest kompaktowo i może być transportowana za pomocą ręcznego lub mechanicznego wózka widłowego. Jeżeli zostaną zamontowane kółka, wówczas przemieszczanie instalacji będzie możliwe bez użycia dodatkowych środków pomocniczych.

Dostarczana instalacja jest gotowa do eksploatacji po podłączeniu zasilania elektrycznego.

 

 

ADSORBERY – PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

 

Węgiel aktywny

 

Produkcja materiałów ściernych – opary z pieca hartowniczego do utwardzania
Przepływ powietrza – 400 m3/h
Zanieczyszczenia – fenol, formaldehyd

 

 

Adsorber

 

Przemysł lotniczy – trawienie rdzeni w autoklawie
Przepływ powietrza – 500 m3/h
Zanieczyszczenia – opary NaOH

 

 

 Adsorber

Adsorber 3 – stopniowy – oczyszczalnia ścieków komunalnych – hala wstępnego oczyszczania
Przepływ powietrza – 1000 m3/h
Zanieczyszczenia – odory, siarkowodór, amoniak

 

 

adsorber

 

Przemysł lotniczy – trawienie łopatek
Przepływ powietrza – 2500 m3/h
Zanieczysczenia – LZO, opary Ranclene, opary Trisolu

 

 

 filtr węglowy

Przemysł lotniczy – Galwanizernia
Przepływ powietrza – 700 m3/h
Zanieczyszczenia – LZO oraz opary parafiny