Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Oczyszczanie powietrza | Redukcja LZO

Od początku swojej działalności firma OTTO za swoją misję przyjęła techniczne wsparcie przemysłu w zakresie utylizacji zanieczyszczeń powietrza powstałych przy procesach produkcyjnych. Główny nacisk położono na urządzenia do redukcji lotnych związków organicznych (LZO) oraz urządzenia do oczyszczania powietrza ze złowonnych zapachów (odorów).

W projektowanych i dostarczanych technologiach oczyszczania powietrza kierujemy się zasadą optymalnego oraz indywidualnego doboru rozwiązania pod konkretne zapotrzebowania wraz z optymalnym zarządzaniem energią oraz maksymalnym wykorzystaniu ciepła odpadowego co powoduje, że nasze instalacje cechują niskie koszty ruchu, możliwość każdorazowego dostosowania ich pod wyszukane wymogi oraz kryteria naszych Klientów jak również możliwość przyszłej / łatwej rozbudowy.

Oczyszczanie powietrza
Redukcja LZO
Oczyszczanie powietrza