Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Nasza oferta obejmuje wsparcie zarówno dużych inwestycji związanych z tworzeniem nowych zakładów produkcyjnych jak i mniejsze przedsięwzięcia związane wykonaniem pojedynczych instalacji.

Realizacja inwestycji polegających na tworzeniu nowych zakładów produkcyjnych (budowa od podstaw lub dostosowanie istniejących obiektów) jest procesem założonym i stanowi zawsze spore wyzwanie dla inwestora. Firma OTTO świadczy kompleksowe usługi inżynierskie i doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji. Posługujemy się sprawdzonymi wzorcami prowadzenia projektów.

W procesie inwestycyjnym można wyróżnić następujące etapy i odpowiadające im nasze usługi :

Faza przygotowawcza:

 • doradztwo w zakresie planowania i przeprowadzenia studium wykonalności inwestycji
 • Pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego z różnych źródeł zewnętrznych
 • pomoc w opracowaniu programu funkcjonalnego dla planowanej inwestycji, obiektu budowlanego
 • opracowanie koncepcji projektu architektoniczno-budowlanego

Faza projektowania i uzyskiwania koniecznych decyzji administracyjnych:

 • opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i projektów branżowych
 • na mocy pełnomocnictwa przeprowadzenie procesu zmierzającego do uzyskiwania wymaganych pozwoleń w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę
 • opracowanie branżowych projektów wykonawczych
 • dokumentacja przetargowa potrzebna do wyłonienia wykonawcy
 • reprezentowania interesów Zamawiającego podczas przetargu, udział w wyborze Wykonawcy
 • opracowania techniczne i technologiczne instalacji i systemów stanowiących integralną część procesu produkcyjnego w tym instalacji wentylacji i klimatyzacji, systemów specjalnych;

Faza realizacji:

Na tym etapie nasi inżynierowie najczęściej są zatrudniani do:

 • sprawdzania i nadzorowania realizacji przedsięwzięcia tzw. Inżynier (Kontraktu)
 • konsultacji i pomocy w szczególnych aspektach przedsięwzięcia, w których własny personel zamawiającego nie ma dostatecznych umiejętności czy doświadczenia
 • planowania, zarządzania budową, analiz wykonalności i pomocy w uzyskaniu finansowania
 • realizacji „pod klucz” jako doradca Zamawiającego, lub doradca Wykonawcy

Faza przekazania do eksploatacji:

 • szkolenie personelu
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • pomoc w przeprowadzeniu procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Instalacje technologiczne:

 • instalacje rurowe mediów technologicznych
 • przemysłowe instalacje chłodnicze
 • przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej
 • inne instalacje technologiczne charakterystyczne dla danej branży
 • instalacje ochrony środowiska