Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Systemy HVAC / wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

Wentylacja i klimatyzacja (systemy HVAC) w obiektach przemysłowych muszą spełniać zarówno wymogi procesowe (utrzymanie warunków środowych odpowiednich dla danego procesu) jaki i zapewniać bezpieczeństwo i komfort personelu.

 

W naszej pracy spotkaliśmy się z przypadkami, iż w niektórych gałęziach największe wyzwanie stanowi utrzymanie w bardzo wąskim przedziale temp i H (pomiary z użyciem maszyn współrzędnościowych) ściśle określonych warunków środowych niezbędnych do zapewnienia stabilności procesu (pomiary z urzyciem i jakości produktu. Jeszcze inne są uciążliwe dla środowiska.

W wielu dużych zakładach przemysłowych można wyróżnić następujące rodzaje instalacji:

 • Wentylacja ogólna obiektów produkcyjnych, która umożliwia wymianę powietrza oraz usuwa substancje szkodliwe i nadmiar ciepła z hali
 • Sortownie odpadów
 • Galwanizernie
 • Hale montażowe
 • Hale produkcyjne
 • Przemysłowe odciągi miejscowe i filtrowentylacja
 • Kabiny lakiernicze,
 • Pomieszczenia czyste Clean room,

Projektując instalacje HVAC dla obiektów przemysłowych każdorazowo uwzględniamy następujące zagadnienia:

 • wymagania dotyczące procesu technologicznego z uwzględnieniem specyficznych dla danej gałęzi przemysłu strategii zapewnienia jakości oraz najlepszych praktyk (best practise);
 • koszty inwestycyjne i eksploatacyjne (koszty cyklu życia instalacji);
 • energooszczędność z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik BAT (Best available techniques);
 • innowacyjne rozwiązania i najnowsze trendy w danej branży;
 • niezawodność, prostota działania i obsługa;
 • wymagania prawne takie jak przepisy prawa budowlanego, przepisy BHP i PPOŻ, przepisy w zakresie ochrony środowiska.

Najwyższą jakość i terminowe wykonanie naszych systemów osiągamy poprzez:

 • stosowanie najlepszych urządzeń i materiałów od sprawdzonych dostawców
 • wykwalifikowaną kadrę kierowniczą z doświadczeniem zdobytym przy realizacji różnych obiektów przemysłowych
 • korzystanie z usług starannie dobranej i sprawdzonej grupy podwykonawców

Jakość wykonania zostaje potwierdzona każdorazowo poprzez szereg badań i prób eksploatacyjnych, których zakres uwzględnienia specyficzne dla danego procesu strategie zapewnienia jakości.