Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

teleserwis

Dążąc do optymalizacji usług proponowanych naszym klientowm, opracowaliśmy system zdalnej transmisji danych TELESERWIS, który został włączony do naszej oferty serwisowej.

Dzięku tej technice można przekazać wszystkie istotne dane systemowe poprzez połączenie modemowe z naszą siedzibą w Rzeszowie. Umożliwia to rozwiązanie większości problemów i przeprowadzeniekontroli funkcjonalności i sterowania bez ponoszenia kosztów dojazdów i bez koniecznej obecności naszego serwisu na miejscu. Jesteśmy przekonani, że w krótkim czasie przekonacie się Państwo o korzystnych stronach tego rozwiązania.

Przegląd teleusług:

  • Usuwanie awarii
  • Wsparcie przy rozruchu
  • Przygotowanie do serwisu
  • Dokładna regulacja układów sterowania w dłuższym okresie czasu
  • Monitorowanie różnych warunków produkcyjnych celem optymalnego użytkowania instalacji
  • Bezpośrednie zmiany na życzenie klienta