Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Współpracujemy z zespołem fachowców posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie opracowań przyrodniczych, hałasowych, przeprowadzania audytów środowiskowych, wykonywania pomiarów stanowiskowych oraz badań i opracowań laboratoryjnych.

Oferujemy również opracowania związane z funkcjonowaniem bieżącym zakładu oraz inne opracowania niezbędne do uruchomienia procesów produkcyjnych po ukończeniu budowy, wymienione poniżej.

Inwentaryzacje przyrodnicze

Strona w budowie

Analizy akustyczne środowiskowe i architektoniczne

Wykonujemy niżej wymienione rodzaje opracowań:

  • Analizy akustyczne do projektowania ekranów przy drogach
  • Analizy akustyczne do opracowań środowiskowych wraz z pomiarami akustycznymi

Wykonujemy kompleksowe opracowania na potrzeby projektów ekranów akustycznych dla obiektów drogowych w różnych stadiach realizacji inwestycji. Na podstawie trójwymiarowego modelu akustycznego oferujemy analizę projektu budowlanego/wykonawczego drogi, inwentaryzację terenów i obiektów chronionych akustycznie wraz z aspektami prawnymi. Określimy dla Państwa parametry geometryczne ekranu wraz z wymaganymi jednoliczbowymi wskaźnikami pochłania dźwięku oraz izolacyjności akustycznej. Na tej bazie możemy zaprojektować dowolnie ukształtowaną architekturę ekranów, w tym rozwiązania nietypowe wg wymagań szczegółowych lub przeprowadzić optymalizację materiałową. Wykonujemy kompleksowe opracowania z zakresu opracowań środowiskowych na potrzeby kart informacyjnych przedsięwzięcia, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych. W ramach prac wykonujemy pomiary akustyczne.

Wdrożenia przeciwhałasowe

Strona w budowie