Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

00bd42ec41931be2428d79aa31cf33f4Czynnikami koniecznymi do odniesienia sukcesu w badaniach nad zaawansowanymi technologiami i w produkcji opartej na takich technologiach są jakość i odtwarzalność produktu, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz ochrona środowiska.

Technologia czystych pomieszczeń znajduje obecnie zastosowanie nie tylko w tradycyjnych branżach, jak mikroelektronika czy farmaceutyka, ale także prawie we wszystkich gałęziach przemysłu, w których mają zastosowanie zaawansowane technologie: w produkcji żywności, optyce, produkcji opakowań, urządzeń medycznych i czujników, a także w przemyśle mikromechanicznym.

9ffe0ee1f39d31fb026f0271ddce459f

Ciągły postęp technologiczny oraz coraz bardziej złożone i zmienne regulacje prawne wymagają szybszego dostosowywania procesów produkcyjnych do konkretnych potrzeb, a w konsekwencji– stosowania czystych środowisk roboczych i krótszych cykli produkcyjnych. Pragniemy sprostać temu wyzwaniu. Dlatego opracowaliśmy rozwiązania, które pozwalają na utrzymanie niezawodności procesów, a jednocześnie gwarantują wysoką efektywność ekonomiczną.

Osiągnęliśmy to wszystko dzięki niezwykłemu zaangażowaniu, nowoczesnej wiedzy technicznej oraz szczegółowej znajomości kluczowych procesów realizowanych przez naszych klientów.

 

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA – CZYSTE POMIESZCZENIA

 

6a4c449a190914219e4cd1fd5fd16ee3

Przy tworzeniu każdego nowego systemu korzystamy z naszego, coraz bogatszego, doświadczenia w realizacji projektów, począwszy od opracowywania studium wykonalności, po realizacje systemów czystych pomieszczeń „pod klucz”. pomieszczeń.

Pod pojęciem OTTO Clean Systems rozumiemy kompleksowe obsługę zagadnienia realizowaną w indywidualny sposób, planowanie, projektowanie i budowę inwestycji czystych pomieszczeń.

 

 

5e1be76738570910ea0a7f7f2689489eOferujemy kompleksowe rozwiązania w dostosowaniu istniejącej infrastruktury do najwyższych standardów i wymogów Klienta w produkcji precyzyjnej i mikrotechnicznej włączając w to ściany, sufity, podłogi, technikę grzewczą, wentylację pomieszczeń, podłączenie wszystkich mediów procesowych oraz technikę pomiarową jak również automatykę i monitoring.

 

 

 

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW CZYSTYCH POMIESZCZEŃ

 

1. Konsultacje

 • Analiza lokalizacji
 • Studia wykonalności
 • Projekt zagospodarowania
 • Analiza rentowności i wydajności
 • Koncepcje planistyczne dla wszystkich branż
 • Audyty kwalifikacyjne i walidacyjne
 • Audyty zgodności z c GMP (obowiązującymi Dobrymi Praktykami Wytwarzania)
 • Analiza ryzyka

2. Planowanie

 • Zarządzanie projektami
 • Opracowanie koncepcji
 • Plan koncepcyjny
 • Plan szczegółowy
 • Optymalizacja procesów
 • Zwiększanie skali produkcyjnej
 • Symulacje

3. Realizacja

 • Wykonanie konstrukcji
 • Instalacja
 • Rozruch
 • Przestrzeganie harmonogramów
 • Zapewnienie jakości

 

CZYSTE POMIESZCZENIA – PRZYKŁADY REALIZACJI

 

image_mini

NOVARTIS BEHRING – Produkcja szczepionek
Marburg, Niemcy
Projekt i wykonawstwo instalacji klimatyzacji i automatyki na łącznej pow. 780 m2 czystych pomieszczeń i klasach czystości 10 000 i 100 000.

 

logoHeraeus_Holding_GmbH_7366DE

NOVARTIS BEHRING – Produkcja rozruszników serca
Hanau, Niemcy
Projekt i wykonawstwo instalacji klimatyzacji o wydajności 25 000 m3/h na pow. 520 m2 i klasie czystości 100 000.

 

Procter-Gamble-Company-Logo

PROCTER & GAMBLE – Odnowienie produkcji
Weiterstadt, Niemcy
Projekt i wykonawstwo kompletnej instalacji klimatyzacji i automatyki – sufity czystych pomieszczeń – o wydajności 160 000 m3/h na pow. 3 000 m2 i klasie czystości 100 000.

 

 

limes_institut_bonn_logoLIMES – Budynek wykładowy i laboratoryjny
Bonn, Niemcy
Wykonawstwo instalacji klimatyzacji i automatyki oraz instalacji do klimatyzacji o mocy 1 300 + 900 kW i wydajności 60 000 m3/h + 16 000 m3/h na pow. 3 600 m2 i klasie czystości 10 000 i 100 000.

 

logo_koehlerDR. KÖHLER CHEMIE – Przebudowa i rozbudowa zakładu
Bensheim, Niemcy
Projekt i wykonawstwo instalacji klimatyzacji i automatyki – sufity, ściany i śluzy czystych pomieszczeń oraz instalacje chłodzenia procesowego i do klimatyzacji – o wydajności 40 000 m3/h na pow. 600 m2 i klasie czystości 10 000 i 100 000.