Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Metody wykonywania pomiarów.

PN-EN 14253+A1:2011 „Drgania mechaniczne — Pomiar i obliczanie zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka dla potrzeb ochrony zdrowia — Wytyczne praktyczne” Podano wytyczne dotyczące pomiaru drgań i wyznaczania ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na człowieka na stanowisku pracy. Opisano środki ostrożności, które powinny być stosowane, aby dokonać reprezentatywnych pomiarów drgań i wyznaczyć czasy dziennej ekspozycji dla każdej operacji, w celu obliczenia wartości dziennej ekspozycji na drgania odniesionej do 8 godzin. Ograniczono się do wyznaczania ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu z wykorzystaniem wielkości ważonego częstotliwościowo skutecznego przyspieszenia. Rozpatrywanym zakresem częstotliwości jest zakres od 0,5 Hz do 80 Hz. W informacyjnym załączniku C podano wytyczne zminimalizowania wpływu zamierzonych ruchów operatora na ekspozycję na drgania.

Urządzenie.

  1. Miernik drgań mechanicznych SV 106 z przetwornikiem siedziskowym SV38V do pomiaru drgań ogólnych.

Wynik pomiaru.

Ocena narażenia na czynnik szkodliwy lub uciążliwy w stosunku do obowiązujących przepisów prawnych.

Zakres pomiaru.

  1. Wykonanie pomiaru.
  2. Sporządzenie sprawozdania.