Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Hałas na stanowisku pracy – informacje ogólne.

Hałasem przyjęto określać wszelkie niepożądane,  nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka.

Z fizycznego punktu widzenia, dźwięki są to drgania mechaniczne ośrodka sprężystego (gazu, cieczy lub ośrodka stałego). Drgania te mogą być rozpatrywane jako oscylacyjny ruch cząstek ośrodka względem położenia równowagi, wywołujący zmianę ciśnienia ośrodka w stosunku do wartości ciśnienia statycznego (atmosferycznego).

Metoda wykonywania pomiarów.

  1. PN-N-01307:1994 „Hałas – Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy – Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów” w której określono dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy ze względu na ochronę słuchu i możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań oraz wymagania dotyczące wykonywania pomiarów, ustalone na podstawie przepisów i norm międzynarodowych. Norma dotyczy wszystkich rodzajów hałasu (ustalonego, nieustalonego i impulsowego) z włączeniem hałasu infradźwiękowego i ultradźwiękowego.
  2. PN-ISO 9612:2011 „Akustyka – Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas – Metoda techniczna” Określa ona techniczną metodę pomiarów ekspozycji na hałas w środowisku pracy i metodę obliczania poziomu ekspozycji, użyteczną w przypadku, gdy wymagane jest wyznaczenie ekspozycji na hałas z techniczną klasą dokładności.

Urządzenie.

  1. Miernik poziomu dźwięku typ DSA-50  świadectwo wzorcowania nr 282/OUM1-6/12/01 z dnia 1.08.2012
  2. Kalibrator akustyczny typ KA-50 świadectwo wzorcowania nr  282/OUM1-6/12/03 z dnia 1.08.2012

Wynik pomiaru.

Ocena narażenia na czynnik szkodliwy lub uciążliwy w stosunku do obowiązujących przepisów prawnych

Zakres pomiaru.

  1. Wykonanie pomiaru
  2. Sporządzenie sprawozdania