Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Firma OTTO realizuje całościowy program dostaw i usług, jak również nadzór na realizowanymi projektami z branży ogólnie pojętej Inżynierii Środowiska. Biegłość w wykonywaniu pomiarów, sporządzaniu dokumentacji wymaganych przepisami prawa ochrony środowiska jak i współpracy z placówkami naukowo badawczymi na całym Świecie, między innymi w Niemczech, USA, Rosji, Finlandii, Hiszpanii czy Grecji czyni firmę OTTO Engineering wiodącą firmą w dziedzinie ochrony środowiska na polskim rynku.

Metoda wykonywania pomiarów

Pomiar stężenia odorantów przeprowadzany jest zgodnie z normą PN-EN 13725 „Jakość powietrza – Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”. Badanie wykonywane jest:
- ze względu na technikę rozcieńczeń próby badanego gazu metodą rozcieńczeń dynamicznych,
- natomiast ze względu na sposób gromadzenia opinii oceniających,
– metodą „tak-nie”.
Rozcieńczenia dynamiczne polegają na mieszaniu strumienia badanego gazu ze strumieniem czystego powietrza. Mieszanina przygotowywana w olfaktometrze jako strumień o zmiennym rozcieńczeniu podawana jest do oceny uczestnikom pomiaru. Ich zadaniem jest stwierdzenie momentu, w którym wyczuwają obecność zapachu. Nie są zatem gromadzone opinie uczestników pomiaru na temat próby zanieczyszczonego gazu, a informacje o wrażliwości ich węchu.

Zespół oceniających

Osoby oceniające charakteryzują się określoną, mało zmienną wrażliwością na zapach europejskiego wzorca – n-butanolu. Sprawność ich węchu jest potwierdzona na podstawie wcześniejszych testów (odrzucane są osoby o zbyt słabym oraz zbyt wyczulonym węchu) i systematycznie kontrolowana.

Modelowanie poziomów odorów w powietrzu
Modelowanie poziomów odorów w powietrzu
Modelowanie poziomów odorów w powietrzu
Olfaktometria pomiary zapachu
Olfaktometria pomiary zapachu

Zakres pomiaru

- Pobór próby powietrza
˜- Kompleksowe badanie stężenia odorów
˜- Określenie intensywności i jakości hedonicznej zapachu
˜- Sporządzenie raportu końcowego wraz z analizą otrzymanych wyników

Wyposażenie LB/zakres – Dział Olfaktometria

Olfaktometr


˜Urządzenia do poboru próby powietrza


* Urządzenie do poboru prób firmy Mannebeck 2000 Pa - Vacuucm Sampling
* Urządzenie do poboru ciągłych / długotrwałych prób powietrza CSD30, pobór prób w czasie 30 minut, 15 minut, 5 minut.

˜Urządzenia do rozcieńczeń


* Urządzenie do dynamicznego rozcieńczania prób powietrza GSP, stosunek rozcieńczeń: 1:10 oraz 1:5.
* Urządzenie do statycznego rozcieńczania stężonych prób powietrza EPD, stosunek rozcieńczeń: 1:10 i 1:100
* Urządzenie do wstępnego rozcieńczenia statycznego w stopniu ≤ 3

Osprzęt do poboru próby powietrza


* Obudowa do poboru prób powietrza ze źródeł aktywnych, powierzchnia poboru próby: 1,0 m x 1,0 m,
* Obudowa do poboru prób powietrza ze źródeł pasywnych, powierzchnia poboru próby: 0,5 m x 1,0 m; strumień przepływu: ok. 30 m3/h,

˜Opracowania


*modelowanie oddziaływania na zapachową jakość powietrza, obejmujące:
- przestrzenny rozkład stężeń substancji zapachowych w otoczeniu źródła emisji (tj.: zakład, ferma, składowisko)
- graficzną interpretację wyników w postaci izolinii maksymalnych stężeń substancji zapachowych
- graficzną interpretację wyników w postaci izolinii częstości występowania zapachów na danym terenie w skali roku
- analizę oddziaływania na pojedyncze, wybrane obiekty z uwzględnieniem ich wysokości
*wyznaczenie wskaźników emisji ze skomplikowanych źródeł powierzchniowych (tj.: baseny, laguny, pryzmy)