Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

a1Zastosowanie analizatora FID – Model 3006 

Urządzenie FID służy do oznaczenia sumy węglowodorów przy pomocy detektora jonizacji płomienia. Pomiar może być przeprowadzany w sposób ciągły przez dowolnie długi okres czasu, zarówno w gazach zimnych, jak i gorących agresywnych. Model 3006 jest urządzeniem przenośnym,  co umożliwia wykonanie pomiaru w trudno dostępnych miejscach.

a2

Opis działania 

Analizator funkcjonuje według zasady porównawczej. Nieznane koncentracje gazu mierzonego porównywane są ze znanymi koncentracjami gazu wzorcowego. Przemiana fizycznych wielkości mierzonych w sygnał elektryczny następuje poprzez detektor  jonizacji płomienia. Tutaj na czysty płomień wodoru, który spala się po doprowadzeniu w sposób ciągły przez dowolnie długi okres czasu wolnego od węglowodorów powietrza, nałożone zostaje pole elektryczne. W momencie doprowadzenia związków organicznych przez gaz pomiarowy powstaje mierzalny prąd   jonowy. Sygnał pomiarowy jest proporcjonalny do liczby dostarczonych i nie utlenionych atomów węgla.Aby zapobiec skraplaniu mierzonego gazu drogi gazowe, przewody pomiarowe i komora analizatora są ogrzewane.

Zakres usług OTTO 

Oznaczenie stężenia sumy węglowodorów w badanym gazie  przy użyciu analizatora FID Model 3006 (ciągła, komputerowa rejestracja wartości pomiarowych), Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów.

a3

a4

a5