Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

fdgdfCel badania

Badanie wykonywane jest dla całego pomieszczenia lub uzgodnionych
z klientem obszarów, krytycznych dla procesu produkcji w celu zbadania przestrzennej charakterystyki przepływu powietrza. Podczas badania sprawdza się czy powietrze jest skutecznie wymieniane w całym rozpatrywanym obszarze i nie powstają tzw. martwe strefy a także czy instalacja skutecznie odprowadza zanieczyszczenia w układach o jednokierunkowym przepływie powietrza.

Metoda wykonywania pomiarów

Badanie wykonywane jest zgodnie z procedurą opisaną w normie PN -EN ISO 14644-3. Wizualizacja strumienia polega na wprowadzeniu do badanego obszaru nasyconej mgły i zarejestrowaniu za pomocą kamery video powstałego obrazu. Mgłę należy wprowadzać w takich miejscach aby otrzymany obraz dawał podstawę do oceny skuteczności działania instalacji.

Aparatura Pomiarowa

  1. Generator mgły
  2. Kamera video.