Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Cel badania

Test wykonuje się w celu określenia zdolności instalacji do powrotu do początkowego poziomu czystości w określonym czasie po wprowadzeniu do powietrza znacznych ilości zanieczyszczeń pyłowych.

Metoda wykonywania pomiarów

Badanie wykonywane jest zgodnie z procedurę opisaną w normie PN -EN ISO 14644-3.
Po określeniu wyjściowej klasy czystości pyłowej powietrza w badanym pomieszczeniu dokonywane jest zanieczyszczenie badanego środowiska poprzez emisję cząstek z generatora aerozolu. Emitowana ilość cząstek powinna doprowadzić do osiągnięcia w pomieszczeniu stężenia cząstek co najmniej 100 razy wyższego od stężenia wyjściowego. Następnie wykonuje się pomiary stężenia zanieczyszczeń pyłowych w regularnych odstępach czasu (co 1 min.) aż do osiągnięcia wyjściowej klasy czystości pyłowej powietrza. Czas osiągnięcia czystości początkowej powietrza określa się mianem czasu regeneracji.

Aparatura Pomiarowa

  1. Generator Aerozolu 6D
  2. Dyskretny licznik cząstek LasAirIII z izokinetyczną sondą pomiarową.