Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

fdgdfCel badania

W pomieszczeniach o nie jednokierunkowym układzie przepływu powietrza badanie wykonuje się w celu określenia objętościowego strumienia powietrza. Znając objętościowy strumień powietrza można określić wskaźnik ilości wymiany powietrza w pomieszczeniu. Mierząc objętościowy strumień powietrza wypływający z każdego z nawiewników bada się czy instalacja nawiewna jest odpowiednio wyregulowana. W pomieszczeniach lub obszarach o jednokierunkowym układzie przepływu powietrza bada się jednorodność strumienia powietrza oraz określa się średnią prędkość liniową przepływu powietrza.

Metoda wykonywania pomiarów

Badanie wykonywane jest zgodnie z procedurą opisaną w normie PN -EN ISO 14644-3. Pomiar objętościowego strumienia powietrza nawiewanego wykonywany jest albo za pomocą balometru bezpośrednio pod każdym z nawiewników albo wyznacza się z prędkości powietrza w kanale wentylacyjnym, którą mierzy się za pomocą sondy termicznej lub wiatraczkowej. Przy pomiarach prędkości przepływu powietrza oraz badaniu jednorodności strumienia dla jednokierunkowych układów przepływu powietrza wyznacza się siatkę pomiarową o komórkach tej samej wielkości. Pomiar wykonywany jest za pomocą sondy termicznej lub wiatraczkowej ustawionej dokładnie prostopadle do kierunku przepływu strumienia powietrza, w środku każdej komórki siatki, w odległości 150-300 mm od powierzchni wypływu powietrza.

Aparatura Pomiarowa

  1. Balometr 8380 AccuBalance
  2. Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy TESTO z sondami do pomiaru przepływu powietrza.