Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

qweqwCel badania

Badanie wykonuje się w celu sprawdzeniu zgodności parametrów oświetlenia istniejącej instalacji oświetleniowej z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 12464-1 oraz dokumentacji projektowej (wykonanej zgodnie z tą normą).

Metoda wykonywania pomiarów

Badanie wykonywane jest zgodnie z procedurą opisaną w normie PN-EN 12464-1. Pomiary są wykonywane w płaszczyźnie zadania wzrokowego (na tzw. polu zadania) i w polu bezpośredniego otoczenia na stanowiskach pracy zgodnie z przyjętą siatką punktów pomiarowych odpowiadających punktom obliczeniowym przyjętym w projekcie. Pomiary natężenia oświetlenia wnętrz wykonuje się w warunkach eksploatacyjnych po zapadnięciu zmroku (bez udziału światła dziennego) po ustabilizowaniu się strumienia świetlnego źródeł światła.

Aparatura Pomiarowa

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy TESTO z sondą do pomiaru natężenia oświetlenia.