Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Cel badania

Badanie wykonuje się w celu określenia poziomu ciśnienia akustycznego
w pomieszczeniu czystym, którego źródłem jest instalacja wentylacji i klimatyzacji HVAC.

Metoda wykonywania pomiarów

Pomiar ciśnienia akustycznego wykonywany jest za pomocą cyfrowego analizatora dźwięku a otrzymane wyniki porównuje się z ustalonymi limitami. Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego którego źródłem jest instalacja wentylacji i klimatyzacji HVAC powinien zostać ustalony w oparciu o wymagania dotyczące komfortu i bezpieczeństwa personelu oraz o rozważania dotyczące ciśnienia akustycznego tła wytwarzanego w środowisku (np. przez inne urządzenia).

Aparatura Pomiarowa

Cyfrowy analizator dźwięku DSA-50