Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Cel badania

Badanie jest wykonywane w celu ustalenia, czy istnieją przecieki zanieczyszczonego powietrza do czystych stref z obszarów niekontrolowanych o tym samym lub innym poziomie ciśnienia statycznego.

Metoda wykonywania pomiarów

Badanie wykonywane jest zgodnie z procedurę opisaną w normie PN -EN ISO 14644-3.
Za pomocą licznika cząstek należy dokonać oznaczenia stężenia cząstek dla obszaru bezpośrednio przylegającego do badanej strefy czystej. Stężenie to powinno być odpowiednio wysokie w stosunku do stężenia w strefie czystej. Jeżeli to konieczne należy użyć generatora aerozolu, w celu zwiększenia stężenia. Badanie polega na dokładnym skanowaniu za pomocą sondy pomiarowej podłączonej do licznika cząstek powierzchni i miejsc szczególnie narażonych na przeciek, takich jak: sufit, przejścia przewodów przez przegrody, połączenia przegród, spoiny. Dla otworów drzwiowych
i technologicznych można wykonać test wizualizacji strumienia powietrza.

Aparatura Pomiarowa

  1. Generator Aerozolu 6D
  2. Dyskretny licznik cząstek LasAirIII z izokinetyczną sondą pomiarową
  3. Generator mgły
  4. Kamera video