Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

asdasdCel badania

Badanie ma na celu sprawdzenie zdolności instalacji do utrzymania temperatury
i wilgotności powietrza w całym pomieszczeniu w granicach tolerancji.

Metoda wykonywania pomiarów

Badanie wykonywane jest zgodnie z procedurę opisaną w normie PN -EN ISO 14644-3. W zależności od wymagań dotyczących kontroli parametrów środowiskowych stosuje się dwie klasy metod pomiarowych. Klasa pierwsza (badanie podstawowe) dotyczy instalacji, których zadaniem jest utrzymanie warunków komfortu cieplnego personelu lub gdzie z uwagi na proces technologiczny dopuszcza się stosunkowo szerokie granice tolerancji parametrów środowiskowych. Druga klasa dotyczy instalacji, które z uwagi na proces technologiczny muszą kontrolować parametry środowiskowe w ściśle określonych, wąskich granicach tolerancji. Obie metody różnią się od siebie ilością i rozmieszczeniem punktów pomiarowych a także dokładnością zastosowanych przyrządów pomiarowych.

Aparatura Pomiarowa

  1. Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy TESTO z sondami do pomiaru temperatury i wilgotności
  2. Termohigrometr wysokiej dokładności