Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Cel badania

Badanie ma na celu sprawdzenie czy spadki ciśnienia na filtrach końcowych osiągnęły dopuszczalne wartości i konieczna jest ich wymiana. Badanie wykonuje się w przypadku, gdy nawiewniki nie są wyposażone w presostaty do pomiary spadków ciśnienia na filtrach końcowych. Pomiar wykonywany jest za pomocą wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego TESTO z wbudowanym czujnikiem różnicy ciśnień.

Metoda wykonywania pomiarów

Badanie wykonywane jest zgodnie z procedurę opisaną w normie VDI 2083 Blatt 3.

Aparatura Pomiarowa

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy TESTO z wbudowanym czujnikiem różnicy ciśnień.