Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Cel badania

Badanie ma na celu sprawdzenie zdolności instalacji do utrzymania odpowiedniej różnicy ciśnień pomiędzy strefami o różnym poziomie czystości.

Metoda wykonywania pomiarów

Badanie wykonywane jest zgodnie z procedurę opisaną w normie PN -EN ISO 14644-3. Pomiary należy rozpocząć od pomieszczenia o najwyższym nadciśnieniu i zakończyć na pomieszczeniu graniczącym z obszarem o ciśnieniu odniesienia. Pomiary wykonuje się za pomocą czujnika różnicy ciśnień wyposażonego w dwa króćce pomiarowe, z których jeden (oznaczony znakiem „-” ) znajduje się w pomieszczeniu o niższym ciśnieniu a drugi (oznaczony znakiem „+” ) połączony jest z przewodem (rurką elastyczną) wprowadzoną do pomieszczenia o wyższym ciśnieniu.

Aparatura Pomiarowa

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy TESTO z wbudowanym czujnikiem różnicy ciśnień.