Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

tytrCel badania

Badanie wykonuje się w celu określenia klasy czystości pyłowej powietrza. W zależności od czystości atmosfery pomieszczenia czyste dzielone są na klasy, w których definiuje się dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w powietrzu. Klasyfikację czystości powietrza w pomieszczeniach czystych oraz w związanych z nimi środowiskach pod względem zanieczyszczeń pyłowych precyzuje norma PN EN ISO 14644-1.

Metoda wykonywania pomiarów

Badanie wykonywane jest zgodnie z procedurę opisaną w normie PN -EN ISO 14644-1. Za pomocą dyskretnego licznika cząstek wykorzystującego rozproszenie światła dokonuje się oznaczenia stężenia cząstek określonych wymiarów znajdujących się w powietrzu. Punkty pomiarowe rozmieszczone są równomiernie na powierzchni pomieszczenia lub strefy czystej na wysokości na jakiej pracuje się w danej strefie. Ilość punktów pomiarowych zależy od powierzchni badanego obszaru. Otrzymane wyniki porównuje się z dopuszczalnymi limitami określonymi dla poszczególnych klas.

Aparatura Pomiarowa

Dyskretny licznik cząstek LasAirIII z izokinetyczną sondą pomiarową