Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

ffgdCel badania

Badanie wykonuje się w celu potwierdzenia, że filtr końcowy jest szczelnie osadzony w obudowie nawiewnika oraz, że filtr jest jednorodny, czyli pozbawiony jakichkolwiek uszkodzeń i przecieków.

Metoda wykonywania pomiarów

Badanie wykonywane jest zgodnie z procedurę opisaną w normie PN -EN ISO 14644-3. Za pomocą specjalnego generatora wprowadza się do powietrza przed filtrem aerozol a następnie mierzy się ilość cząstek przed i za filtrem. Badanie jednorodności filtra polega na dokładnym skanowaniu za pomocą sondy pomiarowej powierzchni filtra (pod filtrem), w celu określenia wartości przecieku procentowego w stosunku do Ilości cząstek przed filtrem. Badanie szczelności osadzenia polega na skanowaniu za pomocą sondy pomiarowej powierzchni ramy filtra oraz przestrzeni pod ramą i przy ściance nawiewnika.

Aparatura Pomiarowa

  1. Generator Aerozolu 6D
  2. Dyskretny licznik cząstek LasAirIII z izokinetyczną sondą pomiarową.