Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Audyt efektywności energetycznej / Studium poprawy efektywności energetycznej

eeNaszą misją jest wsparcie naszych klientów w podniesieniu efektywności energetycznej w celu zwiększenia ich konkurencyjności i zyskowności. Wspomagamy również działania mające na celu spełnienie regulacji prawnych dotyczących emisji CO2.

 

Przegląd Energetyczny – Identyfikacja Możliwości

Współpraca z Otto Engineering zazwyczaj rozpoczyna się od dialogu, w którym określamy i uzgadniamy najważniejsze wyzwania z zakresu poprawy efektywności energetycznej stawiane przed naszymi klientami. W wyniku powyższego dialogu Otto Engineering określa dalsze działania dopasowane ściśle do potrzeb klienta. W trakcie Przeglądu Energetycznego zapoznajemy się z zakładem pod kątem zużycia energii oraz form jej przetwarzania w celu przedstawienia wiążącej oferty na Audyt Energetyczny. Pierwsze spotkanie nie obciąża naszych klientów finansowo.

Badanie Efektywności Energetycznej – Audyt Energetyczny

Nasze Badanie Efektywności Energetycznej – Audyt Energetyczny dostarcza plan działań poprawienia efektywności energetycznej oraz określa potrzebny budżet wdrożenia oszczędności.

Każda możliwość oszczędzania energii w przedsiębiorstwie jest identyfikowana, oceniana i prezentowana Państwu. Określane są również działania niezbędne do osiągnięcia oszczędności. Podczas Badania Efektywności Energetycznej i audytu procesów zachodzących w zakładzie są wykonywane niezbędne pomiary. Pomiary te służą do analizy i dalszych obliczeń.

Każda opisana możliwość oszczędzania energii jest poparta wynikami pomiarowymi, wyliczeniami oraz uzasadnieniem ekonomicznym z określeniem okresu zwrotu. Rezultaty przeprowadzonego Badania Efektywności Energetycznej – Audytu Energetycznego są prezentowane w postaci raportu.

Typowy Audyt/Badanie jest prowadzone przez okres od 2 do 3 miesięcy. Nasi specjaliści w tym czasie badają wyszczególnione obszary dające największe szanse wprowadzenia oszczędności.

Nasze Badanie Efektywności Energetycznej – Audyt Energetyczny obejmuje swoim zakresem audyty:

  • Energetyczny procesów technologicznych
  • Elektroenergetyczny budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych
  • Energetyczny źródeł energii ciepła i chłodu
  • Energetyczny źródeł sprężonego powietrza oraz efektywności jego wykorzystania
  • Energetyczny wentylacji, skuteczności działania oraz parametrów jakościowych
  • Energetyczny wewnętrznych sieci ciepłowniczych
  • Oświetlenia
  • Poszanowania energii w przedsiębiorstwie

 

audyty

Wdrożenie oszczędności – Zarządzanie Projektem

Nasza koncepcja bazuje na kontakcie bezpośrednim, który w znaczący sposób przyśpiesza proces realizacji projektu. Możemy również odciążyć Państwa organizacje w procesie wdrażania projektów poprawy efektywności energetycznej.

Oferujemy Państwu wsparcie inżynieryjne oraz pełne wdrożenie potwierdzone umową kontraktową. Nasze umiejętności oraz zaufani partnerzy biznesowi gwarantują najwyższy poziom usług. Posługujemy się sprawdzonymi wzorcami teorii prowadzenie projektów jak PMI / PMP, Prince. Nasze kluczowe wartości to jakość oraz szybkości w działaniu. Szybkość wdrożenia ma kluczowy wpływ na czas uzyskania pierwszych korzyści z oszczędności dla Państwa.

Po przeprowadzeniu procesów analitycznych oraz szczegółowego Badania Efektywności Energetycznej – Audytu Energetycznego, Otto Engineering oferuje wdrożenie proponowanych rozwiązań.

Proponowane wdrożenie oszczędności może być dołączone do wewnątrz-zakładowego procesu zatwierdzania inwestycji, zawierać analizę ROI dopasowaną do Państwa standardów, analizę przepływu środków inwestycyjnych, model finansowy, itd..

Otto Engineering jest gotowe wsiąść odpowiedzialność za cały proces wdrażania pakietu efektywności energetycznej w Państwa przedsiębiorstwie. W tym czasie Państwa służby techniczne kontynuują powierzone im codzienne zadania. W ten sposób Otto Engineering odciąża Państwa personel. Zarządzanie Projektem obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wdrożenia oszczędności: prace inżynierskie, zakupy, nadzór a także odbiory technicznych.

Nasz cel to efektywne wdrażanie oszczędności. Każdy miesiąc opóźnienia jest stratą możliwości oszczędzania energii w Państwa przedsiębiorstwie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani Zarządzaniem Projektem w Państwa przedsiębiorstwie, proszę o kontakt telefoniczny lub na adres poczty elektronicznej.

Finansowanie

Jesteśmy w stanie pomóc Państwu znaleźć możliwości finansowania Badania Efektywności Energetycznej – Audytu Energetycznego oraz projektów oszczędności energetycznych dostępnych na rynku.

Gwarancje wykonania

Otto Engineering może udzielić gwarancji poprawy zużycia energii na deklarowanym poziomie. Gwarancja ta jest oparta o wspólnie uzgodnioną metodologię pomiaru oraz obliczeń określaną przed przystąpieniem do wdrożenia.

Umowa poufności

W celu ułatwienia wymiany niezbędnych informacji w trakcie naszej współpracy zawsze proponujemy Państwu umowę poufności.

 

KLIKNIJ I POBIERZ BROSZURĘ INFORMACYJNĄ