Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

 

Ciągły postęp technologiczny oraz zmieniające się regulacje prawne wymagają ciągłego dostosowywania procesów produkcyjnych do konkretnych potrzeb, co wiąże się z koniecznością podnoszenia poziomu technologicznego przedsiębiorstw. Aby sprostać tym wyzwaniom przedsiębiorstwa często potrzebują wsparcia firm zewnętrznych świadczących wysokiej jakości usługi doradcze i inżynieryjne.

Sprostanie tym wyzwaniom jest kluczowym czynnikiem sukcesu w prowadzeniu działalności gospodarczej. W szybko zmieniającym się środowisku funkcjonowania przedsiębiorstwa często potrzebują wsparcia firm zewnętrznych świadczących wysokiej jakości usługi doradcze i inżynieryjne stanowiące wsparcie

Doświadczenie zdobyte przy realizacji wielu skomplikowanych projektów w różnych dziedzinach przemysłu pozwoliło nam wypracować rozwiązania, które odpowiadają na zapotrzebowanie dzisiejszych przedsiębiorców pragnących sprostać nowym wyzwaniom. Nasza oferta obejmuje wsparcie inwestycji poprawiających poziom technologiczny przedsiębiorstw począwszy od fazy planowania aż do etapu przekazania inwestycji do eksploatacji a także wsparcie na etapie użytkowania zasobów.

Przedstawiamy obszerną ofertę usług dla całego cyklu projektu przemysłowego – począwszy od projektowania, oddania do eksploatacji i czynności operacyjnych, aż po przeprowadzanie konserwacji i wyłączenia. Możemy pomóc Ci zredukować ryzyko techniczne, by zapewnić dostępność, bezpieczeństwo i niezawodność Twoich obiektów przemysłowych i sprzętu nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach

Nasza oferta skierowana jest zarówno do dużych przedsiębiorstw jak i MŚP i obejmuje:

 • wsparcie inwestycji
 • wsparcie na etapie użytkowania:
 • Systemy HVAC w przemyśle
 • Systemy specjalne:
  • Systemy oczyszczania powietrza
  • instalacje technologiczne
  • instalacje służące poprawie efektywności energetycznej
  • systemy pomieszczeń czystych

 Instalacje technologiczne:

 • instalacje rurowe mediów technologicznych
 • przemysłowe instalacje chłodnicze
 • przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej
 • inne instalacje technologiczne charakterystyczne dla danej branży
 • instalacje ochrony środowiska

Wentylacja i klimatyzacja:

 • kompleksowe projektowanie nowych instalacji na potrzeby budynków użyteczności publicznej, hal przemysłowych, pomieszczeń specjalistycznych, których przeznaczenie jest podyktowane specyficznymi wymogami technologicznymi (np. czyste pomieszczenia, kabiny malarskie)
 • audyt i ocena poprawności działania instalacji istniejących
 • projektowanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie wadliwie pracujących systemów

Instalacje grzewcze:

 • projektowanie energooszczędnych układów pokrywających straty ciepła w obiektach, dostosowane indywidualnie do ich przeznaczenia
 • instalacje ciepła technologicznego (woda, para)
 • przyłącza i węzły cieplne
 • instalacje odzysku ciepła odpadowego z procesów technologicznych
 • grzewcze bądź chłodząco-smarujące instalacje wysokotemperaturowe bazujące na olejach diatermalnych
 • modernizacja instalacji istniejących

Instalacje chłodnicze:

 • woda lodowa
 • chłodzenie układów wysokotemperaturowych

Inne:

 • instalacje paliwowe
 • gaz (instalacje wewnętrzne, przyłącza)
 • sprężone powietrze (sprężarkownie, odzysk ciepła)
 • przygotowanie wody do celów procesowych
 • kanalizacja
 • monitoring stężenia gazów