Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Wspólnie z naszymi partnerami handlowymi staramy się poszukiwać przynoszące obustronne korzyści długotrwałe drogi współpracy – charakteryzujące się otwartą komunikacją i przejrzystymi zasadami. Zadowolenie klientów i ich zaufanie są dla nas najważniejszymi priorytetami.

Nasi pracownicy są naszym największym kapitałem.

 

Za podstawę długotrwałego sukcesu postrzegamy długą współpracę – wewnątrz firmy i poza nią. Dowodem tego jest nasze duże zaangażowanie w stwarzanie pracownikom szerokich możliwości rozwoju i kształcenia.

Ustalając równe struktury organizacyjne wspieramy elastyczność i odpowiedzialność za własne działania. Jesteśmy firmą rodzinną i zapewniamy naszą niezależność poprzez kontynuację, elastyczność i świadomość własnej odpowiedzialności. Zarząd oraz wspólnicy wykazują wysoki poziom świadomości własnej odpowiedzialności za przyszłość firmy oraz zatrudnianych pracowników. Przejawia się to w ich niezwykle starannych i przemyślanych działaniach.

Mając na uwadze zapewnienie bytu firmy w przyszłości oraz jako podstawę dalszego rozwoju i stałego podnoszenia kwalifikacji oraz poziomu usług przyjmujemy dążenie do uzyskiwania miarodajnych zysków z naszej działalności. Również w stosunkach wewnętrznych postępujemy jak usługodawca. Współpraca wewnątrz firmy przebiega w partnerskiej, otwartej i przyjaznej atmosferze, analogicznie do stosunków z klientami i dostawcami.

Uważamy się za firmę, która ciągle się czegoś uczy, a propozycje zmian wykorzystujemy jako potencjał w trwającym cały czas procesie stałej poprawy naszej organizacji. Wspieramy bogactwo pomysłów i kreatywność oraz nagradzamy zaangażowanie i lojalność.

Jesteśmy zaufanym i uczciwym partnerem, a także staramy się utrzymywać ścisłe stosunki handlowe tylko i wyłącznie w firmami o takim samym ukierunkowaniu.