Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

hom

Szanowni Państwo, firma OTTO Engineering Polska Sp. z o.o. została założona, jako oddział niemieckiej firmy KLIMA-,LÜFTUNGS- UND HEIZUNGSTECHNIK HARTMUT OTTO VERWALTUNGS-GMBH działającej od 1967 roku.

Dzięki ścisłej współpracy między naszymi firmami, aktualnemu know- how oraz bogatemu doświadczeniu realizujemy całościowy program dostaw i usług, jak również nadzór na realizowanymi projektami.

Oferta firmy OTTO Engineering Polska Sp. z o.o. obejmuje doradztwo techniczne, projektowanie, budowę i obsługę serwisową nowoczesnych systemów i technologii dla Klientów przemysłowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm w dostosowaniu wielu obszarów prowadzonej działalności do nowych wymogów, w tym standardów UE, oferujemy fachową pomoc w kompleksowej obsłudze planowanych jak i realizowanych inwestycji.

Oferta OTTO Engineering Polska Sp. z o. o. obejmuje doradztwo techniczne, projektowanie, budowę i obsługę serwisową nowoczesnych systemów i technologii.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm w dostosowaniu wielu obszarów prowadzonej działalności do nowych wymogów, w tym standardów UE, oferujemy Państwu fachową pomoc w ich rozwiązywaniu.

Czynnikami koniecznymi do odniesienia sukcesu w badaniach nad zaawansowanymi technologiami i w produkcji opartej na takich technologiach są jakość i odtwarzalność produktu, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz ochrona środowiska.

Firma Otto Industries powstała w 1967 roku. Od początku swojej działalności za swoją misję przyjęła techniczne wsparcie przemysłu w zakresie utylizacji zanieczyszczeń powietrza powstałych przy procesach produkcyjnych.

W szybkim czasie firma Otto stała się liderem w swojej branży, co pozwoliło nam na dalszy rozwój i poszerzanie oferty.

Jako firma OTTO Engineering Polska Sp. z o.o. dysponujemy wysoce wykwalifikowaną kadrą inżynierów podejmujących działania w celu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i technologii.

 

NASZA FIRMA W PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM  

 

Firma OTTO Engineering Polska S.A. została założona w 2004r., przekształcona w 2011r. w OTTO Engineering Polska Sp. z o.o. Siedziba spółki mieści się w Rzeszowie przy ulicy Połonińskiej 15.

Oferta firmy OTTO Engineering Polska Sp. z o.o. obejmuje badania o charakterze naukowo badawczym, doradztwo techniczne, projektowanie, budowę i obsługę serwisową nowoczesnych systemów i technologii.

W skład planowanego przedsięwzięcia w Polsce wchodzą następujące obiekty i cele:

 1. Dwukondygnacyjny budynek biurowy, w którym znajdować się będzie nowoczesne laboratorium pomiarowe wchodzące w skład działu badawczo-rozwojowego realizującego prace o charakterze naukowo badawczym. Nowo powstałe Centrum przejmie zadania funkcjonującej komórki w Rzeszowie odnośnie obsługi firm z sektora lotniczego jak i zlokalizowanych w Podkarpackim Parku Naukowo – Technologicznym AEROPOLIS są to między innymi takie firmy jak: WSK Rzeszów S.A., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o., Borgwarner Turbo Systems Poland Sp., Interphone Service Sp. z o.o., McBraida Polska Sp. z o.o. czy ZPTSz PZL-Mielec Sp. z o.o.. czy Goodrich Aerospace Poland Sp z o.o.. W budynku będą znajdować się również biura projektowe.
 2. Magazyn połączony z działem serwisowym specjalizującym się w obsłudze firm w szczególności z Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego AEROPOLIS.
 3. Wartość planowanej inwestycji: 16 000 000,00 PLN
 4. Planowane zatrudnienie: bezpośrednio po zakończeniu inwestycji: 30 osób, docelowo: 70 osób
 5. Wielkość działki: 1,2 ha
 6. Planowana kubatura budynku: 10 000 m3
 7. Powierzchnia zabudowy terenu* oraz powierzchnia użytkowa:
  Budynek biurowy 800 m2 w rzucie – 2 kondygnacyjny
  Magazyn + powierzchnia produkcyjna 2000 m2

Działalność innowacyjna Otto Engineering Polska Sp. z o.o.  to ciągła praca inżynierów realizujących prace badawczo rozwojowe.  Od wielu firm przemysłowych mamy zapewnienie o sensowności podejmowanych przez nas działań o charakterze badawczym. Przykładem jest list intencyjny WSK Rzeszów S.A. zamieszczony poniżej odnośnie potrzeby wdrożenia nowego materiału sorpcyjnego do doczyszczania ścieków pogalwanicznych, czy rozpoczynające się obecnie testy dla Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu Sp. z o.o. odnośnie sorbentów do usuwania zanieczyszczeń z gazów odlotowych zmierzających koszty ruchu zainstalowanych instalacji ochrony atmosfery na terenie Zakładu.

Po zakończeniu projektu Działanie 1.4

,,Prace badawcze nad innowacyjnym materiałem sorpcyjnym do redukcji zanieczyszczeń w gazach odlotowych’’

– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, firma OTTO zamierza kontynuować prace badawcze nad wykorzystaniem otrzymanych materiałów sorpcyjnych do usuwania substancji szkodliwych (głównie związków organicznych i metali ciężkich) ze ścieków oraz wód gruntowych. Badania wstępne są już realizowane we współpracy z:

 • Politechniką Rzeszowską, Wydział Chemiczny w ramach projektu NCN nr N N209 760140 Mechanizm wieloskładnikowej sorpcji jonów metali ciężkich na sorbentach naturalnych.
 • Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu, badania nad wykorzystaniem modyfikowanych organicznie zeolitów naturalnych do sorpcji Cr(VI) i As(V) z roztworów wodnych – firma OTTO sponsoruje całość badań eksperymentalnych.

Należy podkreślić, że prowadzone badania dobrze umiejscawiają się w obszarze priorytetowych badań w zakresie inżynierii chemicznej i inżynierii środowiska. Są one również zgodne z trendami badawczymi na całym świecie. Potwierdzeniem ogromnego zapotrzebowania na tego typu badania naukowe, których efektem będzie praktyczne wdrożenie w skali technicznej jest m.in. deklarowana polityka rozwoju wiodących firm w naszym regionie tj. WSK ,,PZL Rzeszów’’ S.A.

pzl

Firma Otto Engineering po zakończeniu projektu odnośnie innowacyjnych materiałów sorpcyjnych prowadzić będzie w dalszym ciągu prace badawczo rozwojowe we współpracy z jednostkami naukowymi.