Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

Firma OTTO Engineering Polska Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

ue

Działanie 1.4 oraz Działanie 8.2 : Wsparcie projektów celowych

Nazwa projektu:

„Prace badawcze nad innowacyjnym materiałem sorpcyjnym do redukcji zanieczyszczeń w gazach odlotowych.”

Przedmiotem projektu jest uzyskanie innowacyjnych materiałów sorpcyjnych do oczyszczania gazów odlotowych. Efektem przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz testów w warunkach wielkolaboratoryjnych i technicznych będzie:

  • uzyskanie tanich, wysokoefektywnych materiałów sorpcyjnych do oczyszczania gazów odlotowych.
  • stworzenie adekwatnego do procesu modelu matematycznego, który pozwoli na dokładną symulację procesu oczyszczania gazów odlotowych na kolumnach sorpcyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.05.2012–31.05.2015

Informacji na temat projektu udziela: Prokop Waldemar, tel. 17 249 00 30, e-mail: waldemar.prokop@ottoindustries.com

Informacje na temat Unii Europejskiej, programu POIG oraz zagadnień związanych z dotacjami znajdują się na stronach:

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego